Sökning: "SWOT analys"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden SWOT analys.

 1. 1. Nulägesanalys av drönaranvändningen i svenskt skogsbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Katrin Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Drone; Area of use; SWOT-analysis; Development area; Forestry in Sweden; Drönare; Användningsområde; SWOT-analys; Utvecklingsområde; Skogsbruk i Sverige;

  Sammanfattning : A drone is an aircraft that can fly itself or be remotely controlled by a driver elsewhere while collecting data of various kinds. In Swedish forestry drones are used today both by professionals and by private forest owners. LÄS MER

 2. 2. Algorithm that creates productcombinations based on customerdata analysis : An approach with Generalized Linear Modelsand Conditional Probabilities

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Enkhzul Uyanga; Lisa Wang; [2017]
  Nyckelord :E-commerce; Customer data; Generalized linear model; Conditional probability; ; E-handel; Kunddata; Generaliserad linjär modell; Betingad sannolikhet; Produktkombination; SWOT; Algoritm;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis is a combined study of applied mathematical statistics and industrial engineering and management implemented to develop an algorithm which creates product combinations based on customer data analysis for eleven AB. Mathematically, generalized linear modelling, combinatorics and conditional probabilities were applied to create sales prediction models, generate potential combinations and calculate the conditional probabilities of the combinations getting purchased. LÄS MER

 3. 3. Park på hög nivå : ett gestaltningsförslag för en takpark i Ulleråker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Ridderstolpe; [2017]
  Nyckelord :bjälklag; gestaltning; gröna tak; takpark;

  Sammanfattning : Världen går mot att bli allt mer urban och det i kombination med dagens förtätningsideal ställer krav på att städer planeras och utformas på ett sådant sätt så att de blir både trivsamma och hållbara. Förtätning framhålls ofta som en hållbar planeringsstrategi, men i den ligger också flera utmaningar och det är av betydelse att förtätningen sker på ett effektivt och eftertänksamt sätt. LÄS MER

 4. 4. Utformning av en privatträdgård utifrån restorativa designprinciper

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jonsson Lorentina; [2017]
  Nyckelord :rehabiliterande trädgård; restorativ miljö; rehabiliterande designprinciper; gestaltningsförslag; landskapsarkitektur; mental återhämtning; stress; utbrändhet;

  Sammanfattning : Stressen och prestationskraven från dagens samhälle har en negativ påverkan för folkhälsan idag. Människor drabbas allt mer av utbrändhet och stressrelaterade sjukdomar. Det har visat sig att det finns ett positivt samband mellan städer med få grönområden och befolkningens sämre mående. LÄS MER

 5. 5. sSWOT-analysis of the introduction and usage of faecal sludge as fertiliser in agriculture in the Western Cape Province, South Africa

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Felicia Frise; Anna Ringström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For future generations, securing nutrients and minimising the biochemical flows are significant challenges for humanity. Due to this, it is important to develop new phosphorous recovery methods from alternative sources to secure food production, reach sustainable development and circular economy. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SWOT analys.

Din email-adress: