Sökning: "SWOT analys"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden SWOT analys.

 1. 1. Nulägesanalys av drönaranvändningen i svenskt skogsbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Katrin Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Drone; Area of use; SWOT-analysis; Development area; Forestry in Sweden; Drönare; Användningsområde; SWOT-analys; Utvecklingsområde; Skogsbruk i Sverige;

  Sammanfattning : A drone is an aircraft that can fly itself or be remotely controlled by a driver elsewhere while collecting data of various kinds. In Swedish forestry drones are used today both by professionals and by private forest owners. LÄS MER

 2. 2. sSWOT-analysis of the introduction and usage of faecal sludge as fertiliser in agriculture in the Western Cape Province, South Africa

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Felicia Frise; Anna Ringström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For future generations, securing nutrients and minimising the biochemical flows are significant challenges for humanity. Due to this, it is important to develop new phosphorous recovery methods from alternative sources to secure food production, reach sustainable development and circular economy. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation för acceptans av kretsloppsanpassade avloppssystem : En fallstudie på omvandlingsområdet Munga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Katja Norlin; Isabelle Wahlund; [2017]
  Nyckelord :Acceptance; Black water; Communication; Learning; Nutrient recycling; Transition area; Acceptans; Klosettvatten; Kommunikation; Kretsloppsanpassning; Lärande; Omvandlingsområde; Återföring;

  Sammanfattning : Ett stort antal bristfälliga avlopp i Sverige bidrar till övergödningsproblematiken och behöver åtgärdas, ett särskilt problem i omvandlingsområden. Om kretsloppsanpassade avlopps-system implementeras när dessa åtgärdas utnyttjas avfallet som en resurs och näringsämnena återförs till jordbruksmark. LÄS MER

 4. 4. DINING WITH STRANGERS En kvalitativ studie om vad som motiverat användare till att bli early adopters av appen Airdine

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Ekholm; Kristoffer Paldeak; [2016-09-08]
  Nyckelord :Airdine; Innovation; motivation; Early Adopters; marketing; delningsekonomi; peer to peer-tjänster; social dining; influencer marketing;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: MK1500 V16 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT/2016Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 41Antal ord: 15766Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka faktorer som har motiverat Early Adopters konvertering till att bli användare av tjänsten Airdine. Vi kommer att söka svar på detta genom att se till dels vilka motiv som ligger bakom konverteringen delsvilken information som haft en övertygande funktion. LÄS MER

 5. 5. Konkurrens mellan betaltjänst och gratistjänst för beräkningar av transportutsläpp - En fallstudie på Network for Transport Measures situation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eliasson; Elisabeth Tran; [2016-06-29]
  Nyckelord :NTM; beräkningsverktyg; betaltjänst; gratistjänst; konkurrens; affärsmodell; SWOT analys;

  Sammanfattning : Dagens konsumenter, tillverkare och organisationer ställer allt oftare miljökrav på varor ochtjänster som de använder. För att kunna använda argumentet om miljöfördelar från ett företagsprodukter eller tjänster måste de kunna redovisa miljöeffekterna i processen och heladistributionskedjan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SWOT analys.

Din email-adress: