Sökning: "SWOT analys"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden SWOT analys.

 1. 1. En ny motmedelsprincip : Kan HPM användas som motmedelssystem för helikopterplattformar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Klint; [2017]
  Nyckelord :Högeffektiv pulsad mikrovågsstrålning; HPM; DIRCM; Helikopter; motmedelssystem;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ifall man i framtiden skulle kunna använda High Power Microwaves (HPM) som skyddssystem på helikopterplattformar. Skulle HPM kunna slå robotsystem på det elektroniska djupet istället för att avhaka eller blända hotsensorn, vilket idag görs med hjälp av facklor eller remsor. LÄS MER

 2. 2. Nulägesanalys av drönaranvändningen i svenskt skogsbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Katrin Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Drone; Area of use; SWOT-analysis; Development area; Forestry in Sweden; Drönare; Användningsområde; SWOT-analys; Utvecklingsområde; Skogsbruk i Sverige;

  Sammanfattning : A drone is an aircraft that can fly itself or be remotely controlled by a driver elsewhere while collecting data of various kinds. In Swedish forestry drones are used today both by professionals and by private forest owners. LÄS MER

 3. 3. Algorithm that creates productcombinations based on customerdata analysis : An approach with Generalized Linear Modelsand Conditional Probabilities

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Enkhzul Uyanga; Lisa Wang; [2017]
  Nyckelord :E-commerce; Customer data; Generalized linear model; Conditional probability; ; E-handel; Kunddata; Generaliserad linjär modell; Betingad sannolikhet; Produktkombination; SWOT; Algoritm;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis is a combined study of applied mathematical statistics and industrial engineering and management implemented to develop an algorithm which creates product combinations based on customer data analysis for eleven AB. Mathematically, generalized linear modelling, combinatorics and conditional probabilities were applied to create sales prediction models, generate potential combinations and calculate the conditional probabilities of the combinations getting purchased. LÄS MER

 4. 4. Park på hög nivå : ett gestaltningsförslag för en takpark i Ulleråker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Ridderstolpe; [2017]
  Nyckelord :bjälklag; gestaltning; gröna tak; takpark;

  Sammanfattning : Världen går mot att bli allt mer urban och det i kombination med dagens förtätningsideal ställer krav på att städer planeras och utformas på ett sådant sätt så att de blir både trivsamma och hållbara. Förtätning framhålls ofta som en hållbar planeringsstrategi, men i den ligger också flera utmaningar och det är av betydelse att förtätningen sker på ett effektivt och eftertänksamt sätt. LÄS MER

 5. 5. Digital tools and data in the Detailed Planning process in Stockholm municipality - A conclusive needs assessment and SWOT analysis.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630); KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Elin Stenfors; Martin Alesund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is a high building pressure in the Municipality of Stockholm today and the city is expected to continue to grow in the future. This trend can be seen in urban environments around the world and has resulted in new ideas concerning how to develop cities in a sustainable way. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SWOT analys.

Din email-adress: