Sökning: "Sabina Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sabina Pettersson.

 1. 1. Fängslad av en hälsohysteri

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :David Pettersson; Sabina Winqvist; [2014-08-27]
  Nyckelord :fokusgrupper; hälsa; kvalitativ innehållsanalys; ortorexia nervosa; personliga tränare;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det ett fokus på kost och träning, vilket på senare tid har orsakat enslags hälsohysteri kring hur man ska äta och träna. De samhälleliga kroppsideal som framhävsi media, har skapat normer för hur en hälsosam individ bör förhålla sig till mat och träning. LÄS MER

 2. 2. Hur inverkar nätverk och mentorskap på kvinnors karriäravancemang? : en kvalitativ studie med grund i revisionsbranschen och kvinnliga delägares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Amelie Johnson; Sabina Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Mentoring; networks; female career advancement; audit industry; qualitative study; Mentorskap; nätverk; kvinnligt karriäravancemang; revisionsbranschen; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Kvinnligt karriäravancemang i allmänhet, och kvinnors problem att nå organisatoriska toppositioner i synnerhet, är ett ämne som länge varit föremål för diskussion. Åsikterna om hur snedfördelningen ska åtgärdas går isär och har lett till heta debatter. LÄS MER

 3. 3. Ingen gratulerar en när man får sin första torsk – En kvalitativ jämförande studie om hur kvinnor i Sverige och Danmark upplever försäljning av sex i relation till rådande lagstiftning kring köp av sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Moberg Lundén; Sabina Engvall Pettersson; Hanna Öberg; [2013-06-28]
  Nyckelord :Prostitution; sexarbete; sexförsäljning; sexköpslagar; Sverige; Danmark; empowerment; stigma; sexualitet; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur Sveriges förbud mot köp av sexuella tjänster respektive Danmarks mer tillåtande inställning, upplevs av kvinnor som säljer sex i vardera land. Vi har valt att fokusera på de faktorer som rör risk- och skyddsaspekter, rättigheter - och skyldigheter, rådande attityder i samhället samt hur dessa kan tänkas påverka kvinnornas privatliv. LÄS MER

 4. 4. Kommersialiseringen av en regional flygplats : En studie av Karlstad Airport

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Sabina Nilsson; Madeleine Pettersson; [2008]
  Nyckelord :flygplats; marknadsföring; tjänsteutveckling; tjänster; kommersialisering; kommersiell; kommersiella tjänster; tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : Den traditionella bilden av en flygplats som ett ställe där uttråkade resenärer sitter och väntar på att så snabbt som möjligt få åka därifrån, håller på att förändras. Många flygplatser har numera utvecklats till att bli mycket mer än gråa väntsalar och flera stora internationella flyg­platser så som Heathrow i London kan idag jämföras med shoppingcenter. LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivlärande genom alternativ undervisning - en kvalitativ textanalys av hur barn lär sig läsa och skriva genom kropp och sinnen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sabina Cedergren; Helena Pettersson; [2007]
  Nyckelord :läs- och skriv; lärande; kropp; sinnen; rörelse; m;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elevens läs- och skrivlärande påverkas avalternativ undervisning och hur man kan arbeta med alternativ undervisning iskolklassen. Med alternativ undervisning avser vi en undervisning som ämnetsvenska integreras med ämnen som rörelse, bild och musik och där upplevelsergenom kropp och sinnen är centrala. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sabina Pettersson.

Din email-adress: