Sökning: "Salmonella"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Salmonella.

 1. 1. Förekomst av specifika bakterier i färskfoder till hund : en undersökning av färskfoder innehållande kött och slaktbiprodukter från idisslare tillgängligt på den svenska marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Josefin Hellgren; [2018]
  Nyckelord :färskfoder; hund; idisslare; Salmonella; Enterobacteriaceae; Campylobacter; Clostridium perfringens;

  Sammanfattning : Färskfoder, foder som inte genomgått någon konservering innan kylning eller frysning, har på senare tid ökat i popularitet. Förespråkare menar att det är mer naturligt att utfodra sin hund med en diet bestående av råa ingredienser och de hävdar att det leder till en rad positiva effekter. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av specifika bakterier i färskfoder innehållande produkter från fjäderfä åt hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lovisa Staaf Hästö; [2018]
  Nyckelord :Färskfoder; BARF; Salmonella; Campylobacter; Enterobacteriaceae; Clostridium perfringens;

  Sammanfattning : Färskfoder och BARF ”ben och rå föda” har utvecklats till att bli ett allt mer populärt utfodringsalternativ för hundar. Dess användning är dock även associerad med viss debatt då icke värmebehandlade köttprodukter kan vara förenade med en ökad förekomst av bakterier, jämfört med övriga kommersiella utfodringsalternativ. LÄS MER

 3. 3. Effects and safety of selected antagonistic bacteria against Escherichia coli in leafy green vegetables

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Noora Ulla Annikki Nurminen; [2017]
  Nyckelord :ready-to-eat salad; Antagonist; Escherichia coli; food technology; livsmedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : We live in a busy world, where the demand of ready-to-eat (RTE) salad products has increased rapidly in a relatively short time. Despite of being an easy and fast way to add more vegetables to the daily diet, RTE salads have a serious underlying risk and the amount of vegetable-derived foodborne disease outbreaks has been increasing. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av fekala mikroorganismer och antibiotikaresistenta bakterier i gödsel och vattendrag kring hästanläggningar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Gertzell; [2017]
  Nyckelord :fekal förorening; antibiotikaresistens; ESBL; häst; fecal contamination; antibiotic resistance; ESBL; horse;

  Sammanfattning : Med en tillväxt på 10-20 % mellan åren 2004 och 2010 är hästnäringen en växande bransch. Kopplat till konstaterat höga utsläpp av näringsämnen från hästanläggningar och indikationer på utsläpp även av föroreningar i form av fekala mikroorganismer gör det till en bransch som är angelägen är undersöka med avseende på dess miljöpåverkan. LÄS MER

 5. 5. Salmonellos hos svenska tamkatter och vildfåglar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sigrid Suneson; [2017]
  Nyckelord :salmonella; ; salmonellos; Typhimurium; katt; tamkatt; vildfåglar; tättingar; salmonellosis; cat; domestic cat; wild birds; passerine birds;

  Sammanfattning : Salmonellos är en zoonotisk sjukdom som länge har ansetts ha en låg prevalens hos tamdjur i Sverige. Sedan 1999 har man dock börjat se en cyklisk förekomst av kliniska fall hos tamkatter som oftast insjuknat under vårvintern. Den smittkälla som främst misstänkts har varit vildfåglar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Salmonella.

Din email-adress: