Sökning: "Salmonella"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Salmonella.

 1. 1. Effects and safety of selected antagonistic bacteria against Escherichia coli in leafy green vegetables

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Noora Ulla Annikki Nurminen; [2017]
  Nyckelord :ready-to-eat salad; Antagonist; Escherichia coli; food technology; livsmedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : We live in a busy world, where the demand of ready-to-eat (RTE) salad products has increased rapidly in a relatively short time. Despite of being an easy and fast way to add more vegetables to the daily diet, RTE salads have a serious underlying risk and the amount of vegetable-derived foodborne disease outbreaks has been increasing. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av fekala mikroorganismer och antibiotikaresistenta bakterier i gödsel och vattendrag kring hästanläggningar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Gertzell; [2017]
  Nyckelord :fekal förorening; antibiotikaresistens; ESBL; häst; fecal contamination; antibiotic resistance; ESBL; horse;

  Sammanfattning : Med en tillväxt på 10-20 % mellan åren 2004 och 2010 är hästnäringen en växande bransch. Kopplat till konstaterat höga utsläpp av näringsämnen från hästanläggningar och indikationer på utsläpp även av föroreningar i form av fekala mikroorganismer gör det till en bransch som är angelägen är undersöka med avseende på dess miljöpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Salmonellos hos svenska tamkatter och vildfåglar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sigrid Suneson; [2017]
  Nyckelord :salmonella; ; salmonellos; Typhimurium; katt; tamkatt; vildfåglar; tättingar; salmonellosis; cat; domestic cat; wild birds; passerine birds;

  Sammanfattning : Salmonellos är en zoonotisk sjukdom som länge har ansetts ha en låg prevalens hos tamdjur i Sverige. Sedan 1999 har man dock börjat se en cyklisk förekomst av kliniska fall hos tamkatter som oftast insjuknat under vårvintern. Den smittkälla som främst misstänkts har varit vildfåglar. LÄS MER

 4. 4. HisA mutants with minor structural differences display major functional deviations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Struktur- och molekylärbiologi

  Författare :András Erdélyi; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Even though enzymes tend to specialize on one reaction during evolution, enzyme promiscuity is an abundant phenomenon. The subject of this thesis is the Salmonella enterica N’-[(5’-phosphosoribosyl)-formimino]-5-aminoimidazole-4 carboxamide-ribonucleotide (ProFAR) isomerase (SeHisA), a (βα)8-barrel enzyme from the histidine biosynthesis that catalyzes one reaction on one substrate in one organism. LÄS MER

 5. 5. Microbiological quality and occurrence of antibiotic resistant bacteria in ready-to-eat salad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Tamara Lupan; [2016]
  Nyckelord :food technology; livsmedelsteknologi; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : An increase in demand for fresh vegetables resulted in an increased production of minimally processed, ready-to-eat salad in Sweden. That also brought new food safety challenges that are yet to be addressed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Salmonella.

Din email-adress: