Sökning: "Samhällsvetenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 2647 uppsatser innehållade ordet Samhällsvetenskaper.

 1. 1. Finansiell Bootstrapping, mer än bara pengar : en kvalitativ studie om små IT-företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rodlin Elias; Sumana Sahib; [2017]
  Nyckelord :Små IT-företag; extern finansiering; bootstrapping; finansiellt gap; Pecking-order;

  Sammanfattning : Denna uppsats är av kvalitativt inslag där en undersökning på fem små IT-företag i Stockholmsområde gjorts. Undersökningens syfte var att studera hur tillämpning av finansiell bootstrapping kan vara en lösning av resursbehovet. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i socialt arbete : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Frida Hergefeldt; Lisa Strandell; [2017]
  Nyckelord :Sustainable development; social work; sustainability; climate change; social sustainability; ecological sustainability; social justice; ecological justice; Hållbar utveckling; socialt arbete; hållbarhet; klimatförändringar; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; social rättvisa; ekologisk rättvisa;

  Sammanfattning : The world faces major challenges in terms of sustainable development. Sustainable development is a guiding principle for the United Nations and the international community and it is also a recurrent concept in everyday life. LÄS MER

 3. 3. Hur implementeras styrdokument om jämställdhet inom svensk fotboll? : En undersökning om fotboll och jämställdhet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emil Widmark; Angelica Hjorth Stålgren; [2017]
  Nyckelord :football; gender equality; organizational change; curriculum theory; gender regimes; fotboll; jämställdhet; organizational change; läroplansteori; genusregimer;

  Sammanfattning : Background: The gender equality issue has been on the agenda for many years and a problem in Swedish sport. Historically, football has been dominated by men, but in recent years the sport has begun to work actively towards a more equal sport. LÄS MER

 4. 4. Vägen till omnikanal : En studie om hur företag inom detaljhandeln arbetar för att nå en enhetlig upplevelse mellan de fysiska och digitala kanalerna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ida Vainio Lundin; Sofie Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :omnichannel; business model; channels; seamless; digitalization; value creation; online; offline; omnikanal; affärsmodell; kanaler; sömlös; digitalisering; värdeskapande; online; offline;

  Sammanfattning : Stora förändringar inom detaljhandeln under de senaste åren har förändrat både hur företag arbetar och hur konsumenter beter sig som följd. Digitaliseringen av samhället har resulterat i att konsumenter numera är mer uppkopplade och handlar via fler kanaler än vad de tidigare gjort. LÄS MER

 5. 5. Internationalisering med franchise i fokus : En fallstudie om O'Learys framfart på den internationella marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :David Gustafsson; Fredrik Åberg; [2017]
  Nyckelord :Internationalization; network; cultural effects; franchise; entry mode; Internationalisering; nätverk; kulturella effekter; franchise; entry mode;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate the strategies used by a Swedish franchise company when they established in the international market. Theoretical perspective: The theoretical frame consists of previous research on internationalization, market entry mode and franchising as a concept. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Samhällsvetenskaper.

Din email-adress: