Sökning: "Samhällsvetenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 2653 uppsatser innehållade ordet Samhällsvetenskaper.

 1. 1. Invävdhet, medlemskap och aktivering : En teoriutveckling av Carnegieskolan och en studie om hur invävdhet i metaorganisationer inverkar på regeringskansliets beslutsfattande

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anton Berg Niemelä; [2017]
  Nyckelord :Organization theory; Carnegie school; embeddedness; activation; meta-organization; government offices; Schengen area; Agenda 2030; Organisationsteori; Carnegieskolan; invävdhet; aktivering; metaorganisation; regeringskansliet; Schengensamarbetet; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att utveckla Carnegieskolans organisationsteori med en kompletterande teoretisering om hur organisationer hanterar sin invävdhet i meta-organisationer när de fattar beslut och handlar. För att möta syftet fokuserar uppsatsen vid att integrera Carnegieskolans teoribildning med Ahrne & Brunssons teori om metaorganisationer för att utveckla en teori om medlemskap i metaorganisationer som en särskild typ av invävdhet och beskriva hur organisationer relaterar till sitt medlemskap i beslutsfattande och handling. LÄS MER

 2. 2. Earnings management : En studie om ägarkoncentrationens påverkan på förekomsten av EM i svenska börsföretag

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Olsson; Katrin Öhlander; [2017]
  Nyckelord :Earnings management; resultatmanipulering; godtyckliga periodiseringar; ägarkoncentration; modifierade Jones - modellen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Finansiell Bootstrapping, mer än bara pengar : en kvalitativ studie om små IT-företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rodlin Elias; Sumana Sahib; [2017]
  Nyckelord :Små IT-företag; extern finansiering; bootstrapping; finansiellt gap; Pecking-order;

  Sammanfattning : Denna uppsats är av kvalitativt inslag där en undersökning på fem små IT-företag i Stockholmsområde gjorts. Undersökningens syfte var att studera hur tillämpning av finansiell bootstrapping kan vara en lösning av resursbehovet. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling i socialt arbete : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Frida Hergefeldt; Lisa Strandell; [2017]
  Nyckelord :Sustainable development; social work; sustainability; climate change; social sustainability; ecological sustainability; social justice; ecological justice; Hållbar utveckling; socialt arbete; hållbarhet; klimatförändringar; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; social rättvisa; ekologisk rättvisa;

  Sammanfattning : The world faces major challenges in terms of sustainable development. Sustainable development is a guiding principle for the United Nations and the international community and it is also a recurrent concept in everyday life. LÄS MER

 5. 5. Hur implementeras styrdokument om jämställdhet inom svensk fotboll? : En undersökning om fotboll och jämställdhet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emil Widmark; Angelica Hjorth Stålgren; [2017]
  Nyckelord :football; gender equality; organizational change; curriculum theory; gender regimes; fotboll; jämställdhet; organizational change; läroplansteori; genusregimer;

  Sammanfattning : Background: The gender equality issue has been on the agenda for many years and a problem in Swedish sport. Historically, football has been dominated by men, but in recent years the sport has begun to work actively towards a more equal sport. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Samhällsvetenskaper.

Din email-adress: