Sökning: "Samhällsvetenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 2654 uppsatser innehållade ordet Samhällsvetenskaper.

 1. 1. Finansiell Bootstrapping, mer än bara pengar : en kvalitativ studie om små IT-företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rodlin Elias; Sumana Sahib; [2017]
  Nyckelord :Små IT-företag; extern finansiering; bootstrapping; finansiellt gap; Pecking-order;

  Sammanfattning : Denna uppsats är av kvalitativt inslag där en undersökning på fem små IT-företag i Stockholmsområde gjorts. Undersökningens syfte var att studera hur tillämpning av finansiell bootstrapping kan vara en lösning av resursbehovet. LÄS MER

 2. 2. Hur implementeras styrdokument om jämställdhet inom svensk fotboll? : En undersökning om fotboll och jämställdhet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emil Widmark; Angelica Hjorth Stålgren; [2017]
  Nyckelord :football; gender equality; organizational change; curriculum theory; gender regimes; fotboll; jämställdhet; organizational change; läroplansteori; genusregimer;

  Sammanfattning : Background: The gender equality issue has been on the agenda for many years and a problem in Swedish sport. Historically, football has been dominated by men, but in recent years the sport has begun to work actively towards a more equal sport. LÄS MER

 3. 3. Internationalisering med franchise i fokus : En fallstudie om O'Learys framfart på den internationella marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :David Gustafsson; Fredrik Åberg; [2017]
  Nyckelord :Internationalization; network; cultural effects; franchise; entry mode; Internationalisering; nätverk; kulturella effekter; franchise; entry mode;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate the strategies used by a Swedish franchise company when they established in the international market. Theoretical perspective: The theoretical frame consists of previous research on internationalization, market entry mode and franchising as a concept. LÄS MER

 4. 4. Större skillnad än vad man tror : En kvalitativ studie om utmaningar på närliggande marknader

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Susanna Hermansson; Claudia Üre; [2017]
  Nyckelord :Swedish retail companies; nearby markets; challenges; management; knowledge; Svensk detaljhandel; närliggande marknader; utmaningar; hantering; kunskap;

  Sammanfattning : Internationaliseringen har blivit en av de största och viktigaste trenderna för detaljhandeln idag. Vanligtvis börjar företag först expandera till länder som ligger nära både geografiskt och kulturellt. LÄS MER

 5. 5. Företagsbloggen som det upprätthållande kommunikationsverktyget : En kvalitativ studie om företagsbloggar som kommunikationsverktyg

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emir Zahirovic; Ines Imamovic; [2017]
  Nyckelord :Corporate blog; Communication tool; Two-way communication; Relationship marketing; Brand building; Search engine optimization; Differentiation; Public relations; Service industry; Business-to-business; Företagsblogg; Kommunikationsverktyg; Tvåvägskommunikation; Relationsmarknadsföring; Varumärkesbyggande; Sökmotoroptimering; Differentiering; Public relations; Tjänstebranschen; Business-to-business;

  Sammanfattning : Trovärdigheten för traditionella medier har minskat vilket har lett till att det blivit svårare att kommunicera med kunder och lett till en ökad konkurrens bland företag. I takt med utvecklingen av internet och Web 2.0 blev digitala dagböcker populära som kommunikationsverktyg för företag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Samhällsvetenskaper.

Din email-adress: