Sökning: "Samhällsvetenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 2747 uppsatser innehållade ordet Samhällsvetenskaper.

 1. 1. Att nå ut till rätt målgrupp : En studie om hur digitaliseringen har förändrat mediebyråers upplevda möjlighet att hjälpa sina kunder att nå ut till deras tänkta målgrupp

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Saga Ahltin Sandberg; Cecilia Larm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization has meant that a huge number of commercial messages reach us every day, and brands therefore have difficulties managing the fast-growing market. Traditional media agencies need to be digitized to keep up. LÄS MER

 2. 2. Förvärvad goodwill och rörelseförvärv : En kvantitativ studie om företagens redovisade goodwill, investerarnas värdering samt dess koppling till lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emelie Boquist; Elin Britz; [2018]
  Nyckelord :Rörelseförvärv; goodwill; investerares värdering; immateriella övervärden; ; aktiepris; lönsamhet; EBITDA; Räntabilitet på totalt kapital; IFRS 3;

  Sammanfattning : Regelverk för redovisning utvecklas och harmoniseras ständigt, men den komplexa värderingen av goodwill samt rörelseförvärv består. Förvärvad goodwill är ofta en betydande komponent och förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. LÄS MER

 3. 3. Engagerad ”online” – konsument ”offline”? : En explorativ studie om konsumtion och kundengagemang i Livrustkammarens online brand community

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Malin Doyon; Sofia Borg; [2018]
  Nyckelord :Online brand community; O.B.C; kundengagemang; C.E; Facebook; dimensioner; subdimensioner; konsumtion; köpintention; museum; Livrustkammaren; regressionsanalys; korrelationsanalys;

  Sammanfattning : Studien undersöker olika dimensioner av det omdiskuterade begreppet kundengagemang i ett online brand community på Facebook, i förhållande till tidigare konsumtion och köpintention “offline”. Webbaserade enkäter användes som metod för att undersöka vilka dimensioner av kundengagemang som förekommer i det studerade online brand communityt på Livrustkammarens Facebooksida. LÄS MER

 4. 4. GDPR - Den digitala marknadsföringens motståndare? : En kvalitativ studie som undersöker hur företag som arbetar med digital marknadsföring påverkas av GDPR-lagen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emmelie Jonsson; Amelie Sörenby; [2018]
  Nyckelord :GDPR;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation (GDPR) is the name of the new data protection regulation applicable to all member of EU, which will enure May 25th 2018. The law means that companies need to review their personal data usage in order to adapt to the requirements set by GDPR. LÄS MER

 5. 5. Proportionalitet och demonstrationsfrihet : Rättsliga problem vid proportionalitetsbedömningar av demonstrationsrätten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Paula Hansen; Maria Denker; [2018]
  Nyckelord :Proportionalitetsprincipen; demonstrationsfrihet; ordningslagen; allmänna sammankomster;

  Sammanfattning : The European Convention guarantees the right to assembly. Since the ratification of the Convention Sweden has been obligated to make proportionality balances when granting or restricting the right. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Samhällsvetenskaper.

Din email-adress: