Sökning: "Samhällsvetenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 2694 uppsatser innehållade ordet Samhällsvetenskaper.

 1. 1. Det otillräckliga stödet : En kvalitativ studie om behandlingsassistenters utmaningar i arbetet med ensamkommande ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Degol Kidane; Mohammed Abdu; [2017]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; street-level bureaucrats; integration; supported housing; treatment assistants; Ensamkommande barn; gräsrotsbyråkrater; integration; stödboende; behandlingsassistenter;

  Sammanfattning : Sverige nådde år 2015 en ny toppnotering vad gäller antal asylsökande. Detta förde med sig stora utmaningar för delar av socialtjänsten i relation till placering av ensamkommande barn och en snabbt stigande kostnadsutveckling för platser på asylboenden. LÄS MER

 2. 2. Finansiell Bootstrapping, mer än bara pengar : en kvalitativ studie om små IT-företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rodlin Elias; Sumana Sahib; [2017]
  Nyckelord :Små IT-företag; extern finansiering; bootstrapping; finansiellt gap; Pecking-order;

  Sammanfattning : Denna uppsats är av kvalitativt inslag där en undersökning på fem små IT-företag i Stockholmsområde gjorts. Undersökningens syfte var att studera hur tillämpning av finansiell bootstrapping kan vara en lösning av resursbehovet. LÄS MER

 3. 3. Hur implementeras styrdokument om jämställdhet inom svensk fotboll? : En undersökning om fotboll och jämställdhet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emil Widmark; Angelica Hjorth Stålgren; [2017]
  Nyckelord :football; gender equality; organizational change; curriculum theory; gender regimes; fotboll; jämställdhet; organizational change; läroplansteori; genusregimer;

  Sammanfattning : Background: The gender equality issue has been on the agenda for many years and a problem in Swedish sport. Historically, football has been dominated by men, but in recent years the sport has begun to work actively towards a more equal sport. LÄS MER

 4. 4. Där killräckligt aldrig kommer vara tillräckligt : En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av den nyliberala arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Matilda Karlsson; Rosanna Lindersson; [2017]
  Nyckelord :Good girl; internalisation; neoliberalism; exploitation; self-fulfilment; Duktig flicka; internalisering; nyliberalism; exploatering; självförverkligande;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that aims to understand how young women experience the neoliberal labor market through a structural perspective. The study is concerning how women relate to the demands and expectations in work life. The empirics is composed by interviews with young women who’s working within the staffing and recruitment industry. LÄS MER

 5. 5. Internationalisering med franchise i fokus : En fallstudie om O'Learys framfart på den internationella marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :David Gustafsson; Fredrik Åberg; [2017]
  Nyckelord :Internationalization; network; cultural effects; franchise; entry mode; Internationalisering; nätverk; kulturella effekter; franchise; entry mode;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate the strategies used by a Swedish franchise company when they established in the international market. Theoretical perspective: The theoretical frame consists of previous research on internationalization, market entry mode and franchising as a concept. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Samhällsvetenskaper.

Din email-adress: