Sökning: "Samuel E. Rajeus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samuel E. Rajeus.

  1. 1. Institution versus Family home : A comparison of community establishment and utilization of mental health services among unaccompanied refugee adolescents placed in samll residential care and family homes

    Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Samuel E. Rajeus; [2011]
    Nyckelord :Refugees; children; adolescents; mental health; adaptation;

    Sammanfattning : In this study I investigated the community establishment and utilization of mental health services among refugee adolescents who received resident permit in Sweden in 2010. I compared a group of 20 adolescents –boys and girls- mainly from Afghanistan and Somalia, living in small residential care by the Social service management in Stockholm – Socialförvaltningen (SF) - with a group of 10 adolescents from the same countries, living in family homes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Samuel E. Rajeus.

Din email-adress: