Sökning: "Samuel Kvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Samuel Kvist.

 1. 1. Inbillningens mening - en studie av förhållningssätt till August Strindbergs En dåres försvarstal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Samuel Kvist; [2016]
  Nyckelord :August Strindberg; Strindberg; En dåres försvarstal; Le plaidoyer d un fou; Pierre Bourdieu; Bourdieu; Konstens regler; Mottagande; Läsning; Läsart; Illusio; Litterära positioneringar; Jaget; Subjekt; Litteraturhistoria; Läsorienterad pragmatism; reception; Wayne C. Booth; The company we keep; Kulturmannen; läskonvention; Strindbergforskning; litteraturens verkningskraft; moral; hyckleri; autofiktion; självbiografi; modernism; ångest; kärlek; tvåsamhet; dubbelnatur; läsprocess; äktenskap; litteraturkritik; liv och dikt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen uppför en historisk överblick över hur En dåres försvarstal lästs och belyser hur den kritiska diskursen förändrats. Förklaringsmodellen utgår från Bourdieus fältbegrepp vilket hjälper påvisa att positioneringar inte sker naturligt utan i relation till varandra såväl som till de rum som står och gjorts lediga på det så kallade fältet. LÄS MER

 2. 2. 22 spelare utan en författare: fotbollen -- ett oskrivet drama

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Samuel Kvist; [2016]
  Nyckelord :Fotboll; estetik; konst; litteratur; drama; Ekelund; Knausgård; Valdemar-Holm; Premier League; mediering; TV; Supporter; kommers; globalisering; Jonathan Wilson; Andy Tate; Myt; Offside; berättande; dramaturgi; Cultural studies; sociologi; FIFA; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En medieteoretisk analys av kontemporär mediering av fotbollen både vad gäller TV och tidningar. Uppsatsen söker etablera ett samband mellan en allt mer utbredd konstjargong i medieringen av fotbollen med den eskalerande kommersialiseringen av densamma där konsten/dramat får stå som alibi eller ursäkt och ibland motvikt mot penningens utbreda inflytande. LÄS MER

 3. 3. Öppenhet på gränsen mellan offentligt och privat - En fallstudie av Lunds kommun

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Bank; Samuel Kvist; [2013]
  Nyckelord :Offentlighetsprincipen; privatiseringar; Lund; vård och omsorg; transparens; insyn; öppenhet; meddelarfrihet; offentlig upphandling.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har privatiseringar inom välfärdssektorn blivit allt vanligare. I denna uppsats undersöker vi hur detta påverkar öppenhet och insyn i verksamheter som drivs externt på uppdrag av kommunen. I Sverige finns en lång tradition av öppenhet inom offentlig sektor, där offentlighetsprincipen är en av de viktigaste stöttepelarna. LÄS MER

 4. 4. Institutional fragmentation in fisheries management: The case of the North Atlantic Ocean

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Samuel Kvist; [2013]
  Nyckelord :Fisheries; institutional fragmentation; North Atlantic; effectiveness; core norms; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When speaking in terms of institutional fragmentation in global environmental governance one might rather immediately notice that a certain degree of said fragmentation probably is a perennial characteristic in this context and, arguably, preferable. However, the degree varies rather widely in time, space and issue areas. LÄS MER

 5. 5. "Det är inte mina memorarer!" - På spaning efter intention, självbiografi och representativitet i P.O. Enquists Ett annat liv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Samuel Kvist; [2012]
  Nyckelord :Per Olov Enquist; Självbiografi; Genre; Ett annat liv; Omvändelse; Författarskap; Litterär bikt; Autobiography; Conversion; Authorship; Literary confession.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En studie av P.O. Enquists "Ett annat liv" med fokus på de självbiografiska aspekterna. Utifrån olika horisonter granskas Enquists bok och frågor som uppstått kring bokens genredefinition granskas i ljuset av hur "självbiografins ramar" sett ut genom historien. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Samuel Kvist.

Din email-adress: