Sökning: "Samundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Samundervisning.

 1. 1. ”Jag vill arbeta med mina vänner i klassrummet” : En kvalitativ studie om inkludering av elever med en språkstörning in i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Christa Ndayishimiye; Josefine Carlmark; [2018]
  Nyckelord :inclusion; language disturbance; anpassning; funktionsnedsättning; inkludering; likvärdig utbildning; lärare; samundervisning; specialundervisning; språkstörning; speciallärare;

  Sammanfattning : I detta arbete bestämde vi oss för att tänka utifrån elevperspektivet när vi studerade i vilken mån elever med språkstörning inkluderas i sina klasser. Vi utgick från hur eleverna själva känner gällande inkludering; om de upplever att de inkluderas eller inte. LÄS MER

 2. 2. Speciallärares uppfattningar om inkluderande undervisning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Glowacki; Jasminka Zulic; [2018]
  Nyckelord :Matematikundervisning; Inkludering; Speciallärare; Strategi; Samundervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Glowacki, Camilla & Zulic, Jasminka (2017). Speciallärares uppfattningar om inkluderande undervisning i matematik. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Sam- eller särundervisning i ämnet idrott och hälsa : En kvantitativ undersökning om årskurs 9 elevers inställning till sam- och särundervisning med fokus på genus.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Felicia Falander; [2018]
  Nyckelord :gender; competence; sex; cooperative education; divided education; genus; kompetens; kön; samundervisning; särundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbete är att undersöka hur elever i årskurs 9 ser på sam- och särundervisning i ämnet idrott och hälsa med fokus på genus. Undersökningen har genomförts i form av en kvantitativ enkätundersökning (N=80). LÄS MER

 4. 4. Simning för nyanlända : En intervjustudie med fokus på idrottsläraresperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Holström; [2018]
  Nyckelord :simning; idrott och hälsa; simundervisning; idrottslärare; nyanlända; intervjuundersökning; self-efficacy; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om idrottslärare som undervisar nyanlända i simning. Syfte och frågeställningar: Studien syftar till att undersöka de problem som idrottslärare möter i simundervisningen med nyanlända och hur de hanterar dessa problem. LÄS MER

 5. 5. Samundervisning : En studie av klasslärares och speciallärares syn och erfarenheter av samundervisning och samordnandet av specialpedagogiska insatser för elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Färenmark; [2018]
  Nyckelord :co-teaching; specialpedagogik; samundervisning; läs- och skrivsvårigheter; inkluderande specialundervisning; samarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och få mer kunskap om olika lärarprofessioners syn och erfarenheter beträffande samundervisning samt hur specialpedagogiska insatser samordnas för elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter när de samundervisas. Via en kvalitativ ansats undersöktes hur samundervisning mellan klasslärare och speciallärare kunde te sig enligt lärarprofessionerna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Samundervisning.

Din email-adress: