Sökning: "Sandra Sanchez"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sandra Sanchez.

 1. 1. ”Du har krav från alla håll” : En kvalitativ studie om mellanchefers psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Engström; Marcos Sanchez Gaba; [2017]
  Nyckelord :Mellanchefer; psykosocial arbetsmiljö; krav-kontroll-stödmodellen; privat och offentlig sektor; organisatorisk och social arbetsmiljö.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och försöka förstå hur mellanchefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö och varför just de hamnar i en extra utsatt position. Studiens frågeställningar är: Hur upplever de intervjuade mellancheferna sin psykosociala arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och socialt stöd och hur kan dessa upplevelser förstås? Går det att identifiera några skillnader i privat respektive offentlig sektor vad gäller den psykosociala arbetsmiljön för dessa mellanchefer? Har de nya föreskrifterna haft någon inverkan på den upplevda psykosociala arbetsmiljön? För att undersöka detta gjordes sex intervjuer med mellanchefer verksamma i privat och offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. The swelling pressure of bentonite and sand mixtures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Sandra Sánchez González; [2013]
  Nyckelord :Swelling pressure; bentonite and sand mixture; crystalline swelling; osmotic swelling; mechanistic model; montmorillonite.;

  Sammanfattning : The compacted bentonites are used as buffer and backfill materials for engineeringbarriers for high-level nuclear waste repositories located underground. For thispurpose, it is very important to evaluate the swelling characteristics of this clay.The swelling capacity is one of the most important properties of the bentonite clay. LÄS MER

 3. 3. Métodos para enseñar la gramática española como una lengua extranjera- un análisis cualitativo de los métodos deductivo, inductivo y aprender haciendo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Sandra Gabrielsson; [2012]
  Nyckelord :Enseñanza; Gramática; Métodos; Deductivo; Inductivo; Aprender haciendo; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : El presente trabajo trata de recoger la reflexión pedagógica sobre deferentes métodos para enseñar la gramática a alumnos no nativos.Hemos limitado este trabajo concentrándonos en las actitudes de quince alumnos sobre los métodos inductivo, deductivo y aprender haciendo. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sandra Sanchez.

Din email-adress: