Sökning: "Sanne Pedersén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sanne Pedersén.

 1. 1. Intern kommunikation i växande organisationer - En fallstudie på Event AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Lindström; Sanne Pedersén; Susanna Kamph; [2016]
  Nyckelord :Internal Communication; Growth Process; SME; Internal Marketing.; Intern Kommunikation; Tillväxtprocess; Intern Marknadsföring; SME.;

  Sammanfattning : Strukturella förändringar och uppdateringar blir allt vanligare och mer väsentligt för attföretag ska kunna överleva i en konstant föränderlig miljö. Men trots behovet av att uppdateraoch utveckla sin organisation är dessa förändringar inte alltid väl mottagna. LÄS MER

 2. 2. Att ta det steget längre : En studie om hur en mindre reklambyrå utvecklar sina affärsrelationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sanne Pedersen; Marina Pynnönen; [2015]
  Nyckelord :Affärsrelationer; relationer; business-to-business; ARA- modellen; relationsutveckling; reklambyrå;

  Sammanfattning : Studien ämnar till att beskriva vilka faktorer som är betydelsefulla i utvecklandet av affärsrelationer, för en mindre reklambyrå i reklambranschen. Där följande frågeställning varit i fokus: Vilka faktorer är betydande, för den mindre reklambyrån Torbjörn & Frallan i Eskilstuna, vid utvecklandet av affärsrelationer? En kvalitativ studie har genomförts där data för att forma teorier har insamlats i form av vetenskapliga artiklar och litteratur. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sanne Pedersén.

Din email-adress: