Sökning: "Sara Ahlgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Ahlgren.

 1. 1. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Lundgren; Sara Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :Price-to-Book P B ; excess return; Jensen’s alpha; Sharpe-ratio; Treynor index; market value; book value; size; small firm effect; Price-to-Book P B ; överavkastning; Jensens alfa; Sharpe-kvot; Treynor index; marknadsvärde; bokfört värde; storlek; småbolagseffekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). LÄS MER

 2. 2. Changes in size distribution of lakes in the Nadym catchment, northern Russia

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Sara Ahlgren; [2012]
  Nyckelord :Climate change; cryosphere; high latitude areas; Nadym catchment; permafrost hydrology; Russia; thermokarst lakes;

  Sammanfattning : Because of climate change and resource development there is an ongoing increase in the attention directed towards high latitude areas. Over the last years, warming in the Arctic has accelerated quickly. The warming climate can possibly lead to thawing of ground ice, which in turn leads to alterations of the cryosphere. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sara Ahlgren.

Din email-adress: