Sökning: "Sara Ericson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Sara Ericson.

 1. 1. Kvinnor avbildar kvinnor : en komparativ studie avseende kvinnoporträtt av Lena Cronqvist, Cecilia Edefalk och Sara-Vide Ericson ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Britt-Mari Augustsson; [2018]
  Nyckelord :Lena Cronqvist; Cecilia Edefalk; Sara-Vide Ericson; female portraits; gender perspective;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ studie där kvinnoporträtt av konstnärerna Lena Cronqvist, Cecilia Edefalk och Sara-Vide Ericson analyseras semiotiskt. Analyserna sker ur ett genusperspektiv i syfte att studera hur de olika konstnärerna avbildar kvinnor och vad som är utmärkande för deras gestaltningar. LÄS MER

 2. 2. Energieffektiva klimatskal i flerbostadshus: Tillämpning av nära-nollenergikrav

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Fabian Ericson; Sara Knutas; [2017]
  Nyckelord :Klimatskal; Nära-nollenergi; Energieffektivitet; IDA ICE;

  Sammanfattning : Hårdare energidirektiv från EU gällande energianvändning i byggnader har resulterat i Boverkets framtagande av Sveriges kommande nära-nollenergilagstiftning. Den kommande lagstiftningen kommer ur energisynpunkt innebära ett paradigmskifte för hur man projekterar och bygger nya byggnader i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Hörselnedsättning i skolan : En intervjustudie om erfarenheter av att ha haft hörselnedsättning i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Calvin Jones; Sara Ericson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ethnic anti discrimination work in La Paz, Bolivia : A study of the perceptions and beliefs of the employees regarding the ethnic anti discrimination work at a public university.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Ericson; Sara Widmark; [2015]
  Nyckelord :Anti discrimination work; ethnicities; performativity; organizational change; attitudes among employees; affirmative actions and implementation.;

  Sammanfattning : This thesis is based on a qualitative research made on a public university in La Paz, Bolivia. The aim was to examine the beliefs and perceptions of the employees regarding the ethnic anti discrimination work at the university. LÄS MER

 5. 5. Effekten av e-handelns framgång på hyresmarknaden för köpcentrum : En analys av utformningen för hyresavtal

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Ghaemi; Elin Ericson; [2013]
  Nyckelord :Köpcentrum; E-handel; Hyresmodell; Hyresavtal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sara Ericson.

Din email-adress: