Sökning: "Sara Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden Sara Nilsson.

 1. 1. “För att jag har en penis” En kvalitativ studie om representation av mäns känsloliv i tv-serien New Girl

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Nilsson; Johan Andersson; [2017-04-19]
  Nyckelord :känslor; män; maskulinitet; tv; normer;

  Sammanfattning : Människor spenderar idag en stor del av sin lediga tid på att titta på tv, tv-serier och film. Till följd av internets utbredning har tv-baserat innehåll blivit mer lättillgängligt än förut. Budskapet som representeras i tv-innehållet påverkar tittaren. Tv är en arena där samhällets normer skapas, upprätthålls och utmanas. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Environmental Policy on Firm Values : An Event Study of Information Disclosure in the EU Emissions Trading Scheme

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Nilsson; Jonas Berglund; [2017]
  Nyckelord :European Union Emissions Trading Scheme; EU ETS; event study; commodities; energy; carbon dioxide; firm value; environmental policy;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to examine reactions on the stock market, due to the reporting of emissions and emission allowances of the European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS), which can lead to a change in firm value. The methodology used was an event study approach, which was conducted by analysing the outcome on the stock market caused by a specific event. LÄS MER

 3. 3. Spelberoende : En studie om före detta spelberoendes syn på problematiken kring stöd och behandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Helena Nilsson Ströbeck; Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :gambling addiction; non-profit organization; treatment; claims-making; categorization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine and understand how members of a non-profit organization for gambling addiction describe and view problems concerning support and treatment for gambling addiction. The study was based on in-depth interviews with six representatives from non-profit organizations for gambling addiction. LÄS MER

 4. 4. Domaren och förrädaren : - en narrativanalys av karaktärerna Pontius Pilatus och Judas Iskariot  i Tv-serien The Bible (2013)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; litteraturvetenskap; narratologi; narrativanalys; adaptiosnteori; Nya testamentet; populärkultur; Pontus Pilatus; Judas Iskariot;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ litteraturstudie som ämnar undersöka  framställningen av två bibliska gestalter, Judas Iskariot och Pontus Pilatus, i den populärkulturella TV-serien ”The Bible” och hur framställningen förhåller sig till de bibliska utsagorna. Fokus ligger på hur man karaktäriserat och framställt dem i förhållande till den skuld de tillskrivits i evangelierna för Jesu korsfästelse. LÄS MER

 5. 5. Do sustainable personalities exist? : A study examining the link between recruiters' personalities and the communication of sustainability

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sara Debeljak; Isabella Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; Employer Branding; the Five-Factor Model of personality; communication; the UN Sustainable Development Goals; UN2030;

  Sammanfattning : The world that we live in today is neither fair nor sustainable. Since the acknowledgements of theseissues have changed increased in recent years, the preferred attributes in the job seeking process havechanged. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sara Nilsson.

Din email-adress: