Sökning: "Sara Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden Sara Nilsson.

 1. 1. Processbaserat skrivande i högstadieskolor och dess inverkan på elevmotivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Nilsson; Robin Persson; [2018]
  Nyckelord :EFL; ESL; English Language Teaching; Feedback; Grades 7-9; Language Learning; Process-based Writing; Process writing;

  Sammanfattning : Throughout our teacher training program, we have noticed that students struggle to see the reason with writing task designs that are short and concludes upon the end of the lesson. Therefore, this degree project aims to gain an insight to whether the methods used in process writing and its various concepts can be used efficiently within schools to assist students in reaching higher grades and have higher rates of academic success, as well as discover the impacts of motivation tied in with the use of these specific task designs. LÄS MER

 2. 2. Internationalization through E-commerce within the Fashion Industry. A case study of Swedish fashion companies’ e-commerce abroad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson; Melina Amel Sayyah; [2017-08-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce has evidently created new ways of conducting business and it could be arguedthat e-commerce has erased all national borders, adding a new dimension to the process of internationalization. The phenomenon of e-commerce is especially visible within the fashion industry. LÄS MER

 3. 3. “För att jag har en penis” En kvalitativ studie om representation av mäns känsloliv i tv-serien New Girl

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Nilsson; Johan Andersson; [2017-04-19]
  Nyckelord :känslor; män; maskulinitet; tv; normer;

  Sammanfattning : Människor spenderar idag en stor del av sin lediga tid på att titta på tv, tv-serier och film. Till följd av internets utbredning har tv-baserat innehåll blivit mer lättillgängligt än förut. Budskapet som representeras i tv-innehållet påverkar tittaren. Tv är en arena där samhällets normer skapas, upprätthålls och utmanas. LÄS MER

 4. 4. Resurseffektiv produktion på Marabou – Inom energi och förpackning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sara Nilsson; Kornfeld Sarah; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Webben som kontaktväg utifrån och in till organisationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Nilsson Sund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Just nu pågår ett projekt vid namn Entré-SME på Mälardalens högskola som arbetar för att öka samverkan mellan högskolan och små och medelstora företag. Den här rapporten har genomförts inom ramarna för projektet och har utgått från ett av syftena med Entré-SME. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sara Nilsson.

Din email-adress: