Sökning: "Sara Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden Sara Nilsson.

 1. 1. Internationalization through E-commerce within the Fashion Industry. A case study of Swedish fashion companies’ e-commerce abroad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson; Melina Amel Sayyah; [2017-08-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce has evidently created new ways of conducting business and it could be arguedthat e-commerce has erased all national borders, adding a new dimension to the process of internationalization. The phenomenon of e-commerce is especially visible within the fashion industry. LÄS MER

 2. 2. “För att jag har en penis” En kvalitativ studie om representation av mäns känsloliv i tv-serien New Girl

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Nilsson; Johan Andersson; [2017-04-19]
  Nyckelord :känslor; män; maskulinitet; tv; normer;

  Sammanfattning : Människor spenderar idag en stor del av sin lediga tid på att titta på tv, tv-serier och film. Till följd av internets utbredning har tv-baserat innehåll blivit mer lättillgängligt än förut. Budskapet som representeras i tv-innehållet påverkar tittaren. Tv är en arena där samhällets normer skapas, upprätthålls och utmanas. LÄS MER

 3. 3. Resurseffektiv produktion på Marabou – Inom energi och förpackning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sara Nilsson; Kornfeld Sarah; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters upplevelse av arbetslivsinriktad rehabilitering för vuxna med ADHD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lovisa Adolfsson; Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :arbete; arbetsförmåga; arbetsterapeutiska interventioner; Rehabilitering; Samverkan; Samarbete; Samordning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med diagnosen ADHD beskriver ofta flera aktivitetsproblem kopplade till arbete. Exempel på detta kan vara att de har svårt att strukturera upp arbetet, prioritera arbetsuppgifter och koncentrera sig. Detta bidrar till svårigheter i att behålla arbetet. LÄS MER

 5. 5. Max – den gröna trenden : En receptionsanalys av konsumenters uppfattning av Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Gustavsson; Dominick Nilsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; Max; sociala medier; hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt 20–25-åringar respektive 40–50-åringar uppfattar Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Vidare undersöker studien hur respektive åldersgrupp resonerar kring Max hållbarhetskampanj på Facebook och Instagram. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sara Nilsson.

Din email-adress: