Sökning: "Sara Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden Sara Nilsson.

 1. 1. “För att jag har en penis” En kvalitativ studie om representation av mäns känsloliv i tv-serien New Girl

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Nilsson; Johan Andersson; [2017-04-19]
  Nyckelord :känslor; män; maskulinitet; tv; normer;

  Sammanfattning : Människor spenderar idag en stor del av sin lediga tid på att titta på tv, tv-serier och film. Till följd av internets utbredning har tv-baserat innehåll blivit mer lättillgängligt än förut. Budskapet som representeras i tv-innehållet påverkar tittaren. Tv är en arena där samhällets normer skapas, upprätthålls och utmanas. LÄS MER

 2. 2. Max – den gröna trenden : En receptionsanalys av konsumenters uppfattning av Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Gustavsson; Dominick Nilsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; Max; sociala medier; hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt 20–25-åringar respektive 40–50-åringar uppfattar Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Vidare undersöker studien hur respektive åldersgrupp resonerar kring Max hållbarhetskampanj på Facebook och Instagram. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Environmental Policy on Firm Values : An Event Study of Information Disclosure in the EU Emissions Trading Scheme

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Nilsson; Jonas Berglund; [2017]
  Nyckelord :European Union Emissions Trading Scheme; EU ETS; event study; commodities; energy; carbon dioxide; firm value; environmental policy;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to examine reactions on the stock market, due to the reporting of emissions and emission allowances of the European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS), which can lead to a change in firm value. The methodology used was an event study approach, which was conducted by analysing the outcome on the stock market caused by a specific event. LÄS MER

 4. 4. Spelberoende : En studie om före detta spelberoendes syn på problematiken kring stöd och behandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Helena Nilsson Ströbeck; Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :gambling addiction; non-profit organization; treatment; claims-making; categorization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine and understand how members of a non-profit organization for gambling addiction describe and view problems concerning support and treatment for gambling addiction. The study was based on in-depth interviews with six representatives from non-profit organizations for gambling addiction. LÄS MER

 5. 5. Samspelet i sandlådan : En observationsstudie om barns medierade handlingar med artefakter i leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Eek; Amanda Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola sandlåda barns samspel medierad handling artefakter sociokulturellt perspektiv interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hus barn i sandlådan använder sig av artefakter i samspelet med andra. För att besvara detta syfte har vi studerat barn i sandlådan utifrån följande frågeställningar: Vilka medierade handlingar skapas mellan barn i deras lek i sandlådan med hinkar, spadar, formar och plasttallrikar? Hur använder barn sina tidigare erfarenheter i lek med materialet i sandlådan? Studien utgår från sociokulturellt perspektiv med fokus på begreppen samspel, artefakter och medierade handlingar vilka är förutsättningar för barns lek och lärande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sara Nilsson.

Din email-adress: