Sökning: "Sara Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden Sara Nilsson.

 1. 1. “För att jag har en penis” En kvalitativ studie om representation av mäns känsloliv i tv-serien New Girl

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Nilsson; Johan Andersson; [2017-04-19]
  Nyckelord :känslor; män; maskulinitet; tv; normer;

  Sammanfattning : Människor spenderar idag en stor del av sin lediga tid på att titta på tv, tv-serier och film. Till följd av internets utbredning har tv-baserat innehåll blivit mer lättillgängligt än förut. Budskapet som representeras i tv-innehållet påverkar tittaren. Tv är en arena där samhällets normer skapas, upprätthålls och utmanas. LÄS MER

 2. 2. Domaren och förrädaren : - en narrativanalys av karaktärerna Pontius Pilatus och Judas Iskariot  i Tv-serien The Bible (2013)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; litteraturvetenskap; narratologi; narrativanalys; adaptiosnteori; Nya testamentet; populärkultur; Pontus Pilatus; Judas Iskariot;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ litteraturstudie som ämnar undersöka  framställningen av två bibliska gestalter, Judas Iskariot och Pontus Pilatus, i den populärkulturella TV-serien ”The Bible” och hur framställningen förhåller sig till de bibliska utsagorna. Fokus ligger på hur man karaktäriserat och framställt dem i förhållande till den skuld de tillskrivits i evangelierna för Jesu korsfästelse. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av ett muskulöst ideal på Instagram : En studie kring skillnader i muskelsträvan och träningsrelaterat instagram-användande mellan crossfitutövare och traditionellt gymaktiva

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Allis Gustafsson; Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Crossfit; Drive for muscularity; Instagram; obsessive passion; crossfit; Instagram; muskelsträvan; tvångsmässig passion;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader mellan crossfitutövare och traditionellt gymaktiva i muskelsträvan, träningsrelaterat instagram-användande, tvångsmässig passion och träningsmängd samt undersöka samband avseende dessa variabler. Vidare undersökte studien om exponering för tränings- och utseenderelaterade bilder, tvångsmässig passion samt ökat träningsbeteende efter exponering för bilder på instagram kan predicera muskelsträvan. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av spårlös drivning vid drivningsplanering på Holmen Skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :körskador; markfuktighetskarta; traktdirektiv; traktplanering;

  Sammanfattning : Körskador på skogsmark är en möjlig men oönskad bieffekt av skogsbruk. Sedan 2013 har Holmen Skog implementerat sin metod för spårlös drivningsplanering med målsättningen att utföra drivningar så skonsamt som möjligt. Körskador har trots det fortsatt att uppstå. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en hjälte : en diskursanalys av Aftonbladets artikelserie Svenska Hjältar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jennie Johansson; Anna-Sara Nilsson El Kady; [2017]
  Nyckelord :vardagshjältar; svenska hjältar; genus; van dijk; diskursanalys; aftonbladet;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how everyday heroes are constructed in “Swedish Heroes”, which is a series of articles from Aftonbladet. This thesis also aimed to investigate the similarities and differences based on gender in the construction of everyday heroes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sara Nilsson.

Din email-adress: