Sökning: "Sara Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden Sara Nilsson.

 1. 1. Domaren och förrädaren : - en narrativanalys av karaktärerna Pontius Pilatus och Judas Iskariot  i Tv-serien The Bible (2013)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; litteraturvetenskap; narratologi; narrativanalys; adaptiosnteori; Nya testamentet; populärkultur; Pontus Pilatus; Judas Iskariot;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ litteraturstudie som ämnar undersöka  framställningen av två bibliska gestalter, Judas Iskariot och Pontus Pilatus, i den populärkulturella TV-serien ”The Bible” och hur framställningen förhåller sig till de bibliska utsagorna. Fokus ligger på hur man karaktäriserat och framställt dem i förhållande till den skuld de tillskrivits i evangelierna för Jesu korsfästelse. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en hjälte : en diskursanalys av Aftonbladets artikelserie Svenska Hjältar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jennie Johansson; Anna-Sara Nilsson El Kady; [2017]
  Nyckelord :vardagshjältar; svenska hjältar; genus; van dijk; diskursanalys; aftonbladet;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how everyday heroes are constructed in “Swedish Heroes”, which is a series of articles from Aftonbladet. This thesis also aimed to investigate the similarities and differences based on gender in the construction of everyday heroes. LÄS MER

 3. 3. When the physical patient becomes digital : A study of the innovation “digital health care center” on the Swedish market

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sara Telemo Nilsson; Laurinda Rexha; [2016]
  Nyckelord :Innovation; Service innovation; Innovation evaluation; Healthcare; Digital healthcare; Sweden; Stakeholders; SWOT; Innovation adoption process; Adoption decision process; Innovation; e-hälsa; digital vård; digital vårdcentral; intressentanalys;

  Sammanfattning : Object of study: The innovation “Digital health care center” from a multi-level stakeholder’s perspective.Problem: A new technology era has opened up for new kind of innovations. Digital health care centers are a service that recently has been introduced on the Swedish market, which needs further investigation. LÄS MER

 4. 4. Det är utsidan som räknas: effekter av fysisk attraktivitet och beteendeinformations inverkan på bedömningen av kvinnors värme

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elisabeth Pihl; Sara Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Haloeffekt; attraktivitet; Negativitetseffekt; kvinnor.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning som bedömningen av kvinnors värme modereras av deras fysiska attraktivitet och information om deras beteende. Detta undersöktes med hjälp av en dataapplikation där deltagarnas uppgift var att bilda sig en uppfattning om värmen hos åtta kvinnor, som varierade i grad av attraktivitet, utifrån den beteendeinformation som presenterades. LÄS MER

 5. 5. Nutrition och nutritionsrelaterade komplikationer för fjällreptiler

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Nilsson; [2016]
  Nyckelord :ödla; orm; nutrition; omvårdnad; djursjukskötare; inappetens; anorexi;

  Sammanfattning : Sjukdom och ohälsa orsakad av felaktig djurhållning är den huvudsakliga orsaken till sjukhusvistelse för fjällreptiler. Ett icke tillgodosett behov i fångenskap grundas framförallt i okunskap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sara Nilsson.

Din email-adress: