Sökning: "Satisfaction with life"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden Satisfaction with life.

 1. 1. A Self-Determination Theory Approach to Depressive Symptoms after Marriage: A Causal Model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anahita Mehrpour; [2018-07-17]
  Nyckelord :Post-Marriage; Depressive Symptoms; Women; Basic Psychological Needs; Self-Determination;

  Sammanfattning : This study examined post marriage depressive symptoms as related to basic psychological needs satisfaction and frustration, as well as significant life stressors. The mediating roles of general purpose in life and marital self-efficacy were also examined. LÄS MER

 2. 2. Is it wrong to assume economic growth promotes well-being in society?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :John Norell; Anh Phung Duc; [2018-07-05]
  Nyckelord :Easterlin paradox; Subjective well-being; Happiness; Life satisfaction; Economic growth; Income inequality; Panel data; European Social Survey;

  Sammanfattning : Economic growth has for long been implicitly assumed to promote well-being in society, but lately scholars in the field of happiness research have raised critique towards this assumption. This paper investigate the relationship between economic growth and subjective well-being (SWB) in society, a topic that have risen in popularity over recent decades. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av rekryteringsannons för ansökningsbenägenhet - En studie av de faktorer som avgör ansökningsbenägenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Eriksson; Michelle Häglund Nilsen; [2018-01-18]
  Nyckelord :Recruitment Advertisment; Self-esteem; Personality; Depression; Stress; Age Differences;

  Sammanfattning : This survey aims to study whether self-esteem, personality, life satisfaction,depression and stress affect the tendency of applying for a given service. This wasinvestigated in an experimental design through two fictional recruitmentadvertisments with different degrees of challenging formulation regarding thepersonal profile in the requirement specification. LÄS MER

 4. 4. Men jag då? : En kvalitativ studie om informella vårdgivare till personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sofia Boqvist; Therese Woo Hagebratt; [2018]
  Nyckelord :relative; informal caregiver; mental illness; role theory; phenomenology; anhörig; informell vårdgivare; psykisk ohälsa; rollteori; fenomenologi;

  Sammanfattning : Det är vida känt att psykisk ohälsa är ett aktuellt och ökande problem. Däremot finns det en grupp människor som är starkt knutna till detta fenomen, men som inte uppmärksammas - de anhöriga. LÄS MER

 5. 5. Vikten av ett proaktivt arbetsmiljöarbete : En studie om hur AFS 2015:4 tillämpas i en organisation, samt vilka effekter faktorerna har på medarbetarnas arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Folkesson; Lovisa Litzell; [2018]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; Organisatorisk arbetsmiljö; Social arbetsmiljö; AFS 2015:4; Implementering;

  Sammanfattning : Arbete är en stor del av människors vardag, således är en god arbetsmiljö viktig för att känna arbetstillfredsställelse. Då Arbetsmiljöverket uppmärksammat brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön utfärdades den 31 mars 2016 en föreskrift, AFS 2015:4, för att komma till rätta med problemen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Satisfaction with life.

Din email-adress: