Sökning: "Satisfaction with life"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade orden Satisfaction with life.

 1. 1. Betydelsen av rekryteringsannons för ansökningsbenägenhet - En studie av de faktorer som avgör ansökningsbenägenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Eriksson; Michelle Häglund Nilsen; [2018-01-18]
  Nyckelord :Recruitment Advertisment; Self-esteem; Personality; Depression; Stress; Age Differences;

  Sammanfattning : This survey aims to study whether self-esteem, personality, life satisfaction,depression and stress affect the tendency of applying for a given service. This wasinvestigated in an experimental design through two fictional recruitmentadvertisments with different degrees of challenging formulation regarding thepersonal profile in the requirement specification. LÄS MER

 2. 2. Subjective well-Being and environment : a GIS-Based analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kristean Berry Björkman; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography; Geographical Information Systems; GIS; Subjective Well-Being; Happiness; Life-Satisfaction; Environmental Conditions; Climate; Natural Hazards; Pollution; Solar Radiance; Impaired Waters; Air Pollution; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Subjective well-being is how individuals experience their quality of life, happiness, and life satisfaction; essentially, how people think and feel about their lives. Many variables influence subjective well-being. This study explores the relationship between environmental factors and a reputable subjective well-being index. LÄS MER

 3. 3. Problem relaterade till sex och samliv som förekommer hos kvinnor med endometrios samt prevalensen av dessa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Karlsson; Matilda Stenman; [2018]
  Nyckelord :endometriosis; sex; relationship; dyspareunia; chronic pelvic pain; sexual dysfunction; endometrios; sex; samliv; dyspareuni; kronisk bäckensmärta; sexuell dysfunktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen kan ha en negativ inverkan på många livsdomäner och medföra ett stort lidande för dessa kvinnor. Tidigare forskning belyser smärta som en vanlig orsak till lidandet. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö i primärvården : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Pettersson; Elin Thomsgård; [2018]
  Nyckelord :Descriptive; district nurse; primary care; profession; psychosocial work environment; stress; team.; Deskriptiv; distriktssköterska; primärvården; profession; psykosocial arbetsmiljö; stress; team.;

  Sammanfattning : Bakgrund I begreppet arbetsmiljö ingår de fysiska, psykiska och sociala upplevelser som en individ har i sitt arbete. Distriktssköterskans arbetsplats kan vara stressig på flera sätt vilket kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet hos beroendepatienter som behandlas med centralstimulantia eller opioider

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie von Garaguly; Jessica Lindgren; [2017-12-27]
  Nyckelord :Läkemedelsbehandling; Opioider; Centralstimulantia; Livskvalitet; Omvårdnad; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : ABSTRACTBackground: Patients with opiate addiction and patients with ADHD can be offered drug treatment andsupport in addiction care. In the meeting with the patient the nurse acquires knowledge about the patient'squality of life (QOL). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Satisfaction with life.

Din email-adress: