Sökning: "Sebastian Brodd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Brodd.

  1. 1. Den, men inte den - en forskningsöversikt över litteratururvalsprocesser i den svenska gymnasieskolan

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Sebastian Brodd; Sebastian Ingemarsson; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This paper aims to survey the research done on which factors affect the literature selection process in the Swedish upper secondary school today. It also aims to understand if there is a specific literature canon in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sebastian Brodd.

Din email-adress: