Sökning: "Sebastian Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Sebastian Jonsson.

 1. 1. Method Development forQuantification of Total ReducedSulfur Compounds in Liquid Matrices

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Sebastian Jonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. scmt - SuperK Cluster Management Toolkit Plug-and-play management for single-board computer clusters

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Magnus Åkerstedt Bergsten; Anders Bolin; Eric Borgsten; Elvira Jonsson; Sebastian Lund; Axel Olsson; [2016-10-24]
  Nyckelord :cluster computing; single-board computer; cluster management; Odroid; ARM;

  Sammanfattning : Computer clusters have become increasingly important in elds such as high-performance computing and database management due to their scalability and lower economic cost compared with traditional supercomputers. However, computer clusters consisting of x86-based servers are expensive, highly power-consuming, and occupy signi cant space. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Business Practices and Social Media: When Sustainable Social Media Campaigns Change Corporate Business Practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Jonsson; Sofia Persson; [2016-09-22]
  Nyckelord :social media; sustainable business practice; brand identity; brand reputation; point for corporate change;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Hur förstår vi EU? : En kritisk läroboksanalys av hur Europeiska Unionen skildras i åtta samhällsläroböcker för gymnasieskolan från 1994-2014

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sebastian Djup; [2016]
  Nyckelord :läroböcker; didaktik; diskurser; EU; kritik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att jämföra hur regionen EU skildras i åtta samhällsläroböcker för gymnasiet från 1994 till 2014 och undersöka huruvida läroböckerna förhåller sig kritiskt, neutralt, positivt; samt analysera förändringar över tid. För att genomföra studien har tre kategorier konstruerats i syfte att systematisera det empiriska materialet med hänsyn till om läroböckerna skildrar EU på ett positivt, objektivt/neutralt eller ett kritiskt sätt. LÄS MER

 5. 5. Pensionärers intresse till fysisk aktivitet : En enkätstudie med syfte att undersöka intresset för Senior Sport School bland pensionärer i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sebastian Brusman; Simon Jonsson; [2016]
  Nyckelord :motivation; physical activity; retirees; senior sport school; motivation; fysisk aktivitet; pensionärer; senior sport school;

  Sammanfattning : Medellivslängden i samhället ökar, i och med detta ökar också risken för att äldre människor kan drabbas av olika skador och sjukdomar, detta är också ett problem som leder till att välbefinnandet hos den äldre åldersgruppen minskar. Fysisk aktivitet är en metod för att förebygga och vårda sjukdomar eller skador, men det är även en metod som ökar välbefinnandet hos människor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sebastian Jonsson.

Din email-adress: