Sökning: "Sebastian Staaf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Staaf.

  1. 1. Alarm management for intrusion detection systems - Prioritizing and presenting alarms from intrusion detection systems

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Sebastian Klüft; Eva Lina Staaf; [2012-02-28]
    Nyckelord :intrusion detection; IDS; correlation; fusion; aggregation; filtering; ranking; alarm management;

    Sammanfattning : Intrusion detection systems (IDSs) are important tools helping the network andsystem administrators to detect intrusions, but have the drawback of many falsepositives. Due to increasing bandwidth, an IDS must process a vast amount ofdata, which results in an ever increasing amount of alarms. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sebastian Staaf.

Din email-adress: