Sökning: "Service blueprint"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Service blueprint.

 1. 1. Kvalitetsstyrning som ett medel att överträffa kunders förväntningar : En kvalitativ studie om hur svenska hotell kan säkerställa kvalitet och överträffa kunders förväntningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Julia Sundberg; Julia Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Service quality; quality control; Total Quality Management; Service blueprint; hotels; Tjänstekvalitet; kvalitetsstyrning; Total Quality Management; Service blueprint; hotell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tjänsteindustrin har kommit att bli dominerande på världsmarknaden vilket bidragit till ökad konkurrens för tjänsteproducerande företag. Inom hotellindustrin visar sig detta genom nya aktörer som utmanar traditionella hotell på sätt som inte tidigare varit möjligt. LÄS MER

 2. 2. Förbättring av interna projektöverlämningar : Framtagning av rutiner samt upprättande av en enhetlig arbetsmodell

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Ernebro; [2016]
  Nyckelord :improvement; internal; project; handover; design; process; documentation; product; development; implementation; procedures; company; projekt; interna; projektöverlämning; rutiner; enhetlig; effektivisera; arbetsmodell; designprocess; design; tjänstedesign; dokumentation; företag; kvalitetssäkra; produktutveckling; implementering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts under vårterminen 2016 för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Stora delar av arbetet har utförts hos uppdragsgivaren Emerson Process Management AB i Karlstad. LÄS MER

 3. 3. The interaction between companies internal processes and the service encounter and its affect on the perceived quality A case study in the automotive industry

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Susanne Christensen; Hanna Lilja; [2015]
  Nyckelord :workshop; automotive industry; blueprinting; process mapping; perceived quality; service encounter; Internal process; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The competition in the automotive industry is constantly increasing and it is no longer sufficient for a company to only deliver a physical product. The companies’ ability to fill a need and provide a solution including a combination of both tangible and intangible products is becoming increasingly important. LÄS MER

 4. 4. RESTful Services in an Enterprise Environment : A Comparative Case Study of Specification Formats and HATEOAS

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Robert Wideberg; [2015]
  Nyckelord :REST RESTful services HATEOAS Swagger RAML API Blueprint WADL;

  Sammanfattning : RESTful services are becoming increasingly popular. This work, that was carried out at Scania IT, investigates how a RESTful service should be designed and specified so that it meets the demands of an enterprise environment. In particular, this report will focus on documentation and validation of RESTful services, i.e. LÄS MER

 5. 5. Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet : Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Fritzon; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Service blueprint.

Din email-adress: