Sökning: "Service development process"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade orden Service development process.

 1. 1. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 2. 2. CIRCULAR ECONOMY NOW00 : How can a tool stimulate Circular Economy whereby the product development stage will be guided towards less waste generation?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Luisa Leroy; [2018]
  Nyckelord :Certifications – Circular economy – Material Calculator PICI© – Awareness – Circular Methodology 
;

  Sammanfattning : The government has made a choice to call a halt to climate change and has defined concrete milestones that everyone can use in practical terms, but the practical and knowledge side is still lacking within society. There is still no unambiguous approach for circular economy. Unfortunately, no manual is ready yet to take the steps towards 2050. LÄS MER

 3. 3. Släpp kontrollbehovet och låt automatiken göra jobbet : En kvalitativ studie om hur ett gränssnitt kan effektivisera publiceringsprocessen

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jessica Frithiof; Josefine Liljeblad; [2018]
  Nyckelord :Administration tool; DeLone and McLean IS Success Model; utility; content management system CMS ; user experience; qualitative research; case study; digitalization; news publishing; Administrationsverktyg; DeLone and McLean IS Success Model; användbarhet; content management system CMS ; användarupplevelse; kvalitativ studie; fallstudie; digitalisering; nyhetspublicering;

  Sammanfattning : Denna studie och uppsats har behandlat samt fokuserat på att synliggöra användarproblem och bearbeta dessa genom bakomliggande teorier kring olika systemegenskaper. Studien utgår från det aktuella administrationsverktyget Everyware. Verktyget Everyware används idag av tidningar och mediehus för att bygga upp och underhålla webbtidningar. LÄS MER

 4. 4. Direct Material Safety Stock Standard - A Study at IKEA Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Safety stock; safety time; safety stock under MRP; inventory control; Combining safety stock and safety time; decision support framework; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Direct Material Safety Stock Standard Authors: Oscar Gustavsson, Oskar Strömberg Supervisors: Gustaf Lilja, IKEA Industry Eva Berg, Division of Industrial management and logistics, Lund University Contribution: This thesis has been a complete elaboration between the two authors. Each author has been involved in every part of the process. LÄS MER

 5. 5. Healthcare Management : Measuring patient satisfaction of service quality in Swedish dental clinics

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Subhadra Namana; Sanar Al-Dori; [2018]
  Nyckelord :Healthcare management; dental clinics; patient satisfaction; Sweden; factors; Service quality;

  Sammanfattning : ABSTRACT:Healthcare management is a field that is related to management, leadership, and service of anorganization. Due to high competition and change in the environment of healthcare organizations,managers need to embrace the innovation to respond to those changes and make the organizationsuccessful by improving the process, structure, and culture of the organization as well as to provideefficient and effective care that will lead to achieve patient satisfaction. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Service development process.

Din email-adress: