Sökning: "Service development process"

Visar resultat 1 - 5 av 606 uppsatser innehållade orden Service development process.

 1. 1. The internationalization process of digital service providers – The role of an intermediary

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Strömberg; Stefan Westman; [2018-09-20]
  Nyckelord :Digital services; Born global; Intermediaries; Networks; ; Internationalization;

  Sammanfattning : The rise of technological development has changed the conditions for companiesinternationalization process. Today, smaller firms are able to quickly internationalize on a globalscale with the help of digital innovations, which questioning former traditionalinternationalization theories. LÄS MER

 2. 2. A SCENARIO ANALYSIS OF AUGMENTED REALITY IN RETAIL

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tim Ingevaldsson; Johan Lillestöl; [2018-08-02]
  Nyckelord :Mobile Augmented Reality; MAR; Augmented Reality; AR; Retail; Scenario planning; MAR in retail; AR in retail;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 4. 4. Addressing the Knowledge – Practice Gap of Ecosystem Service Valuations: Understanding the Barriers to Building Social-Ecological Resilience in Kalimantan, Indonesia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Wolfgang Haider; [2018]
  Nyckelord :Ecosystem Service Valuation; Land-use decision-making; Knowledge-practice gap Resilience; Social-Ecological Systems; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Knowledge acquired through ecosystem service valuations can provide valuable information to stakeholders making land-use decisions. Effective use of ecosystem service valuation knowledge with a cost-benefit analysis can create resilient social-ecological systems. LÄS MER

 5. 5. Upphandlad demokrati : hur bibliotekens demokratiska uppdrag tolkas och görs på privat drivna folkbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Sofia Berg; [2018]
  Nyckelord :Eng: ALM; public libraries; privatised public libraries; democracy; The Public Sphere; Jürgen Habermas; library act; the aim of public libraries Sve: ABM; folkbibliotek; privat drivna folkbibliotek; demokrati; den offentliga sfären; bibliotekslag; bibliotekens ändamål; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Public libraries in Sweden have a tradition of being run by public sector in each municipality. However, in the last twenty years there have been changes in culture politics and society, which have resulted in some public libraries now being run by the private sector. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Service development process.

Din email-adress: