Sökning: "Service development"

Visar resultat 1 - 5 av 1847 uppsatser innehållade orden Service development.

 1. 1. GSFP under förändring? En kvalitativ textanalys av dokument från Europeiska unionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Niklas Lönn; [2018-03-26]
  Nyckelord :EEAS; EU; EUGS; CSDP; Neorealism; Liberalism; Europeiska utrikestjänsten; EU:s globala strategi GSFP; ;

  Sammanfattning : The European External Action Service presented a new foreign policy called The Global Strategy 2016. The policy changed the strategy of the EU in relation to foreign policy and it’s neighbourhood countries. LÄS MER

 2. 2. Medicinska bibliotekariers yrkesidentitet : - en kvalitativ studie om hur medicinska bibliotekarier förhåller sig till sin yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Karin Almqvist; [2018]
  Nyckelord :Medicinska bibliotekarier; yrkesidentitet; sjukhusbibliotek; informationsförmedling; informationssökning;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine how medical librarians relate to their occupational identity and mediation of information. New technology and new ways of communicating information have influenced the profession of medical librarians and their duties, why it is important to examine their occupational identity. LÄS MER

 3. 3. Customer segmentation in services based on characteristics A study at AstaZero

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :AMANUEL FIDEL KELATI; ANEL MASLO; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BackgroundFor service companies, it is essential to deliver good customer service to stay competitive outin the market. Customer needs are changing over time and there are different needs fordifferent customer groups. LÄS MER

 4. 4. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar : och vi är den sista generationen som kan bekämpa dem

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2018]
  Nyckelord :Climate change; education; secondary school; change; future.; Klimatförändringar; undervisning; högstadiet; förändring; framtiden;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett av samhällets största bekymmer och i hållbar utveckling finns svaren på lösningarna, om man väljer att följa dem. I framtiden behövs det innovativa människor som arbetar på lösningar för att komma på andra energikällor till de fossila bränslena. LÄS MER

 5. 5. Prototyputveckling för skalbar motor med förståelse för naturligt språk

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik; KTH/Hälsoinformatik

  Författare :Carlos Galdo; Teddy Chavez; [2018]
  Nyckelord :natural language understanding; natural language; neural network; NLU; natural language processing; speech recognition; hidden Markov model; naturligt språk; neurala nätverk; NLU; språkteknik; taligenkänning; dold Markovmodell;

  Sammanfattning : Förståelse för naturligt språk, språk som har utvecklats av människan ex. talspråk eller teckenspråk, är en del av språkteknik. Det är ett brett ämnesområde där utvecklingen har gått fram i snabb takt senaste 20 åren. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Service development.

Din email-adress: