Sökning: "Servitization"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Servitization.

 1. 1. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 2. 2. The value of Health and Safety aspects in Product-Service Systems : A case study based on the manufacturing industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Oscar Wergeland; Astrid Mehlberg; [2018]
  Nyckelord :Product-Service System; Occupational Health and Safety; Sustainability; Product Stewardship; Produkt-Service System; Arbetshälsa och Säkerhet; Hållbarhet; Produkthantering;

  Sammanfattning : Companies are expected to reduce the impact on society caused by its operations while at the same time, generate profit for its stakeholders. One way to satisfy both parts is by creating shared values. As the trend of servitization becomes more popular the ability of Product-Service Systems (PSS) to deliver additional value to customers arises. LÄS MER

 3. 3. Customers’ Willingness to Buy Services - A qualitative multiple case study

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Marcus Bexell; Gustaf Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ProblemPrevious studies on services have focused on the perspective of the manufacturer and arebased on the assumption that customers want to buy services from the manufacturer of theproduct. However, customers also buy services related to a product from third-party serviceproviders or provide the services in-house. LÄS MER

 4. 4. From a product-centric to a customer-centric brand identity through servitization: The case of FOSS, a Danish food safety, and quality solution provider

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madalina Manole; Kathleen Bier; [2018]
  Nyckelord :servitization; brand identity; CBIM; customer-centricity; product-centricity; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the effects on the elements of a company’s brand identity when a firm is moving towards a customer-centric orientation by engaging in the process of servitization. By utilizing a single case study, we aspire to examine how the servitization elements portray the servitization level, as well as which elements of the Corporate Brand Identity Matrix are affected by the elements of the servitization process. LÄS MER

 5. 5. Managing Barriers with Product-Service Systems for Non-Assembled Products

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oskar Eliasson; Alexander Johansson; [2018]
  Nyckelord :Servitization; product-service system; process industry; non-assembled products;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this thesis is to investigate what barriers there are when it comes to developing PSS in the process industry for their non-assembled products, both from a provider and customer perspective. Additionally, the purpose is further to investigate how companies can manage these barriers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Servitization.

Din email-adress: