Sökning: "Seyla Benhabib"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Seyla Benhabib.

 1. 1. Ett migrationssamarbete för vem? : En analys av migrationsöverenskommelsen mellan EU och Turkiet med särskild fokus på flyktingrätten och statssuveräniteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Soma Pirot; [2017]
  Nyckelord :migration; flyktingrätten; statssuveränitet; Seyla Benhabib; Joseph Carens; EU-Turkiet; återtagandeavtal;

  Sammanfattning : As European governments rapidly turn their attention to the implementation of the EU-Turkey agreement, this thesis raises significant questions regarding refugees’ access to international protection. At its core, the agreement aims to address the flow of irregular migrants and asylum seekers traveling across the Mediterranean from Turkey to Greece, by allowing returns of “all irregular migrants”. LÄS MER

 2. 2. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald : Tre filosofiska perspektiv på valda delar av ämnesplanen i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linn Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Religionsundervisning; mångfald; kultur; läroplan; filosofiska perspektiv; Charles Taylor; Martha Nussbaum; Seyla Benhabib;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, genom en komparativ ideologianalys, analysera tre valda filosofiska modeller och uttolka vilka implikationer dessa kan ha vad gäller religionsämnets syftesbeskrivning ur LGY11; att eleverna ska "förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald." Studien syftar inte till att argumentera för någon specifik modell. LÄS MER

 4. 4. Religionsdialog : Kommunikativ etik som resurs i mötet mellan kristna och muslimer i Sverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Åsa Bergsten; [2017]
  Nyckelord :inter-religious dialogue; discourse ethics; ethics; christianity; islam; Seyla Benhabib; Sweden.; religionsdialog; diskursetik; etik; kommunikativ etik; kristendom; islam; Seyla Benhabib;

  Sammanfattning : Den här studien presenterar, tolkar och analyserar Seyla Benhabibs kommunikativa etik samt undersöker vilka implikationer denna får för religionsdialog som praktisk diskurs. Med utgångspunkt från den kommunikativa etikens båda grundläggande principer om universell moralisk respekt och egalitär ömsesidighet samt idén om det radikalt situerade moraliska subjektet arbetar författaren fram ett förslag på normativa utgångspunkter för religionsdialog mellan kristna och muslimer i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Can the Subaltern be heard? : A Discussion on ethical strategies for Communication in a Postcolonial World

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Frida Örtquist; [2017]
  Nyckelord :postcolonialism; ethics; imperialism; humanitarian organizations; subaltern;

  Sammanfattning : This thesis relies on the works of Gayatri Chakravorty Spivak and Seyla Benhabib in the field of Postcolonialism. Guided by their theoretical insights it is aiming at providing an understanding of how postcolonial structures within the International Humanitarian Aid discourse takes form and discuss strategies for communication that would be deemed justified in this context. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Seyla Benhabib.

Din email-adress: