Sökning: "Simone de Beauvoir"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Simone de Beauvoir.

 1. 1. Hyenan i kläder och ängeln i huset - två textanalytiska studier av kvinnlig ”galenskap” och ideal femininitet i Lady Audley’ s Secret och Jane Eyre

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Moa Lanngren; [2018-01-30]
  Nyckelord :galenskap; normer; 1800-tal; femininitet; Lady Audley’s Secret; Jane Eyre; kvalitativ innehållsanalys; analys av samförekomster; Simone de Beauvoir; ; Simone de Beauvoir; Judith Butler;

  Sammanfattning : Uppsatsen består av två textanalyser gjorda på de skönlitterära verken Lady Audley’s Secret och Jane Eyre. Syftet var att studera kvinnlig ”galenskap” under 1800-talets mitt och sedan se hur det kopplades samman med normer kring ideal femininitet. LÄS MER

 2. 2. The Woman Was Raped - A Critical Discourse Analysis of Swedish News Media Coverage of Rape and Sexual Assault

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :sexual crime; rape; discourse on sexuality; critical discourse analysis; gender constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Departing from the question of how linguistic representations of sexual crime are connected to social practices around sexuality, this discourse analysis looks into 30 news articles on sexual crime to identify discourses around male and female sexuality. As most sexual crimes are committed by men and against women, the analysis focuses on connecting discursive descriptions of men and women in relation to sexual crime, to power relations between men and women in society. LÄS MER

 3. 3. ”Folk som är som mig har inte nämnts” : Kvinnliga gymnasieelever med en utomeuropeisk bakgrund om upplevelsen av den manliga och eurocentriska kanon inom historieundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karolina Szewczyk; [2018]
  Nyckelord :intervjustudie; gymnasieskolan; historiedidaktik; genus; genusstudier; etnicitet; kanon; eurocentrism; Orientalism; Det andra könet; Said; de Beauvoir; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här intervjustudien är att belysa hur sju kvinnliga gymnasieelever med en utomeuropeisk bakgrund upplever och förhåller sig till den eurocentriska och manliga kanon inom historieundervisningen. Metoden som har använts är semistrukturerade djupintervjuer med en teoretisk utgångspunkt i grundad teori samt existentiell hermeneutik. LÄS MER

 4. 4. Konsten som (för)gör mig – Att bli till genom ekfrasen i Tove Janssons verk

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Meri Alarcón; [2017-01-27]
  Nyckelord :Tove Janssons; Tove Jansson; ekfras; identitet; Simone de Beauvoir; att skapa sig själv; ekphrasis; creating the self; identity; art; Simone de Beauvoir;

  Sammanfattning : In my thesis I argue that the creating of one's identity through art and through the expression of art, with ekphrasis and existentialist philosophy as windows, is possible. Tove Jansson's novel Pappan och havet is filled with existential angst, the characters are in a desperate search of affiliation. LÄS MER

 5. 5. The Role of Menstruation : a Case Study amongst Women from Nakwa Village in Tanzania

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Utveckling och internationellt samarbete

  Författare :Anna Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Menstruation; Women; Menstrual Hygiene Management; gender equality; menstrual shame; menarche; the Other sex; Matter out of place; contamination;

  Sammanfattning : This study investigates what role menstruation have for women in the village of Nakwa, Tanzania; how inadequate MHM affects the perception of women; and how menstruation is affecting the gender equality within a marriage in Nakwa. Most women in Nakwa village struggle to maintain high standards of cleanliness regarding their own Menstrual Hygiene Management (MHM). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Simone de Beauvoir.

Din email-adress: