Sökning: "Simple view of reading"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Simple view of reading.

 1. 1. Intensivläsning : En interventionsstudie med upprepad läsning av ord och text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elisabeth Sandlund; [2017]
  Nyckelord :Simple view of reading; läsinlärning; avkodning; läsflyt; läsförståelse; motivation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate if an intensive reading intervention based on decoding word and text through repeated reading could improve the students’ reading fluency and thereby their reading comprehension. Reading fluency can be defined as reading with suitable speed, good decoding and word recognition, by using prosody and showing understanding of what has been read. LÄS MER

 2. 2. Intensivläsning En interventions- och intervjustudie baserad på Wendickmetoden och upprepad läsning Intense Reading An Intervention- and Interview Study based on the Wendick Model and repeated Reading

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Margareta Brönmark; Lena Pedersen; [2017]
  Nyckelord :Avkodning; fonologisk medvetenhet; motivation; upprepad läsning; Wendickmetoden;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Titel: ”Intensivläsning” - En interventions- och intervjustudie baserad på Wendickmetoden och upprepad läsning. An Intervention- and Interview Study based on the Wendick Model and repeated Reading. LÄS MER

 3. 3. Läslisteläsning och boksamtal, en lyckad kombo? : En interventionsstudie i år 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Eva Lofthammar; Anna-Karin Näreby; [2017]
  Nyckelord :Avkodning; Interventionsstudie; Läslistor; Sociokulturell teori; ’The Simple View of Reading’; Wendickmodellen Intensivläsning; år 1;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur listläsning i kombination med boksamtal ökade elevers avkodningsförmåga samt läsintresse. Interventionen genomfördes på två olika skolor med elever i avkodningssvårigheter i år 1. De lästränade 15 tillfällen à 10 minuter med läslistor från Wendickmodellen Intensivläsning. LÄS MER

 4. 4. Läsinlärning och Läsutveckling : en longitudinell studie med BRAVKOD metoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Kristina Petersson; Pernilla Söderholm-Feria; [2016]
  Nyckelord :Avkodning; BRAVKOD; Interventionsstudie; Läslistor; Läs- och skrivsvårigheter; Motivation; ’The simple view of reading’; ’Time on task’;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur elever med avkodningssvårigheter påverkades av en intervention med läslistor ställt mot tidigare interventioner och traditionell läsundervisning. Interventionen innefattade elever i avkodningssvårigheter som lästränade vid 4 tillfällen under 28 veckor á 20 minuter per gång med läslistor från BRAVKOD metoden. LÄS MER

 5. 5. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Simple view of reading.

Din email-adress: