Sökning: "Single mother"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Single mother.

 1. 1. Det förändrande moderskapet : fem ensamstående småbarnsmammors upplevelse av förändring efter att de fött barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ulrika Karpefors; [2017]
  Nyckelord :Motherhood; Single mother; Transition; Self; Intersubjectivity; Responsibility; Moderskap; Ensamstående; Förändring; Intersubjektivitet; Själv; Ansvar;

  Sammanfattning : Inledning: Övergången till att bli mor belyses i denna studie utifrån fem ensamstående mödrars subjektiva upplevelse av sitt moderskap.  Frågeställningar: Hur upplever den ensamstående kvinnan moderskapet? Vilken inverkan har moderskapet på hennes självuppfattning? Vad upplevs hjälpsamt respektive begränsande för övergången till att bli mor? Metod: Studien baseras på intervjudata från narrativt inriktade intervjuer med fem ensamstående förstagångsmödrar med barn, 9-15 månader gamla. LÄS MER

 2. 2. Ensamstående mödrars utanförskap : En kvalitativ studie om att leva med knapp ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Camilla Norman; [2017]
  Nyckelord :Poverty; Single mother; Single families; Fattigdom; Ensamstående mödrar; Ensamstående förälder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ensamstående mödrar upplever vardagen vid knapp ekonomi. Uppsatsen är baserad på kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I studien har sex stycken ensamstående mödrar och en socialsekreterare med ansvar inom försörjningsstöd deltagit. LÄS MER

 3. 3. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 4. 4. Vera Nilsson : konstnär, kvinna och mor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Vera Nilsson; feminism; artist; woman; portraits of children; Vera Nilsson; feminism; konstnär; kvinna; barnporträtt;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker Vera Nilssons liv och konstnärskaputifrån hennes sociala position som kvinna och ensamstående mor. Nilsson föddes 1888 och debuterade som konstnär 1917. 1921 föder hon dottern Catharina, även kallad Ginga. Under en fjortonårsperiod avporträtteras dottern frekvent och Nilssons barnporträtt får stor uppmärksamhet. LÄS MER

 5. 5. Alla ska få vara med - eller?

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Keskin; [2015]
  Nyckelord :Multilingualism; mother tongue; approach; exclusion; practical knowledge.; Flerspråkighet; modersmål; förhållningssätt; exkludering; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to analyze teachers approach to multilingual children's behavior in certain situations. I will also explore the educator’s attitude and approach toward the situation where children who are excluded by other peers, because of the peers use of divergent language. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Single mother.

Din email-adress: