Sökning: "Single mother"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Single mother.

 1. 1. Medmammors upplevelser av barnmorskans bemötande i mödrahälsovården

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Hulthe; Moa Carlsson; [2018-01-19]
  Nyckelord :Medmamma; lesbisk; homosexualitet; upplevelser; bemötande; mödrahälsovård; barnmorska; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Background: The law that gave same-sex couples the opportunity to start afamily through assisted reproduction, lead to an increasing number of same-sexlesbian couples to become parents, and meet midwives in maternity healthcareservices. It leads to an increased need for the midwife to have an updatedknowledge regarding lesbian family formation. LÄS MER

 2. 2. Ekebacken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Anton Andersson; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In my thesis work I have explored the relationship between site and building. As the focal point for my studies I have had a, too me, very familiar site in the outskirts of the village of Höör in the centre of Skåne. e site has been the property of my grandfather who took care of the place until he got to old to do it. LÄS MER

 3. 3. Det förändrande moderskapet : fem ensamstående småbarnsmammors upplevelse av förändring efter att de fött barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Ulrika Karpefors; [2017]
  Nyckelord :Motherhood; Single mother; Transition; Self; Intersubjectivity; Responsibility; Moderskap; Ensamstående; Förändring; Intersubjektivitet; Själv; Ansvar;

  Sammanfattning : Inledning: Övergången till att bli mor belyses i denna studie utifrån fem ensamstående mödrars subjektiva upplevelse av sitt moderskap.  Frågeställningar: Hur upplever den ensamstående kvinnan moderskapet? Vilken inverkan har moderskapet på hennes självuppfattning? Vad upplevs hjälpsamt respektive begränsande för övergången till att bli mor? Metod: Studien baseras på intervjudata från narrativt inriktade intervjuer med fem ensamstående förstagångsmödrar med barn, 9-15 månader gamla. LÄS MER

 4. 4. Ensamstående mödrars utanförskap : En kvalitativ studie om att leva med knapp ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Camilla Norman; [2017]
  Nyckelord :Poverty; Single mother; Single families; Fattigdom; Ensamstående mödrar; Ensamstående förälder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ensamstående mödrar upplever vardagen vid knapp ekonomi. Uppsatsen är baserad på kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I studien har sex stycken ensamstående mödrar och en socialsekreterare med ansvar inom försörjningsstöd deltagit. LÄS MER

 5. 5. Syntaktische Progression in dem Lehrmittel Lieber Deutsch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Tyska

  Författare :Malin Duveblad; [2017]
  Nyckelord :Second language acquisition; Textbook research; German as a second language; Processability Theory; Developmental stages; Progression; Syntactic complexity; Transfer; Deutsch als Fremdsprache; tyska; lärobok; Lehrbuch; Tyska som främmande språk; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This bachelor thesis studies the syntactic structures in four textbooks in German as a foreign language used in the Swedish upper secondary school (the gymnasium). The aim of the study is to test whether the German syntax is presented in such a way that it becomes optimally processable for learners. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Single mother.

Din email-adress: