Sökning: "Siri Albin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Siri Albin.

  1. 1. Fokus, koncentration och prestation? : En kvalitativ studie av två läsfrämjande samverkansprojekt mellan bibliotek och idrottsföreningar.

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Siri Albin; [2016]
    Nyckelord :Libraries; Cooperation; Sports Clubs; Children; Reading promotion; bibliotek; samverkan; idrottsföreningar; barn; läsfrämjande verksamhet;

    Sammanfattning : This master´s thesis in Library and Information Science examines reading promotion projects that has been executed in cooperation between libraries and sports clubs.  The purpose of this thesis is to examine why these projects are invested in, by both libraries and the sports clubs, and how the persons involved in them are thinking about reading and its purpose. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Siri Albin.

Din email-adress: