Sökning: "Skärmtid"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Skärmtid.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Objectively recognizing human activity in body-worn sensor data with (more or less) deep neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Sofia Broomé; [2017]
  Nyckelord :activity recognition; human activity recognition; human activity; deep learning; rnn; cnn; lstm;

  Sammanfattning : This thesis concerns the application of different artificial neural network architectures on the classification of multivariate accelerometer time series data into activity classes such as sitting, lying down, running, or walking. There is a strong correlation between increased health risks in children and their amount of daily screen time (as reported in questionnaires). LÄS MER

 3. 3. Notisers påverkan på mobilanvändning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Camilla Ahlenius; Tove Tengvall; [2017]
  Nyckelord :notifications; smartphone; smartphone usage; screen time; notiser; smartphone; mobilanvändning; skärmtid;

  Sammanfattning : Den bärbara teknikens snabba utveckling och integration i våra liv har gett upphov till en diskussion rörande teknikens negativa konsekvenser. Tidigare forskning har visat på en korrelation mellan en stor mobilanvändning och ett sämre välmående, och inom populärkulturen syns nya fenomen som digital detox och att nedgradera sin smartphone till en telefon med färre funktioner. LÄS MER

 4. 4. "Det var som att vi gett dem knark"- en diskursanalytisk studie om föreställningen om barndomen i debatten om skärmtiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotte Olsson; Fiona Serwanga; [2016]
  Nyckelord :Barndom; Diskursanalys; Den goda barndomen; Det kompetenta barnet; Moralpanik;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur barndomen konstrueras i den aktuella debatten som handlar om barn och skärmtid och vill synliggöra hur debatten aktiverar diskursen om barndom. Empirin är hämtad från artiklar och debattinlägg som berör ämnet. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenheter av barns digitala medieanvändning samt skolsköterskors hälsofrämjande arbete inom området : "Det är så himla vitt och brett och inte är det lätt heller"

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Katrin Ekdahl; Karin Hägerdal; [2016]
  Nyckelord :Students; health promotion; school nurse; digital media; Elever; hälsofrämjande; skolsköterska; digitala medier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitala medier är en del av de flesta barns vardag idag. Diskussioner om huruvida detta påverkar barns fysiska och mentala hälsa framhävs emellanåt i olika medier. Samtidig som det även diskuteras om positiva effekter. Skolsköterskan träffar alla elever och har en viktig funktion i det hälsofrämjande arbetet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Skärmtid.

Din email-adress: