Sökning: "Skärmtid"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Skärmtid.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. "Det var som att vi gett dem knark"- en diskursanalytisk studie om föreställningen om barndomen i debatten om skärmtiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotte Olsson; Fiona Serwanga; [2016]
  Nyckelord :Barndom; Diskursanalys; Den goda barndomen; Det kompetenta barnet; Moralpanik;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur barndomen konstrueras i den aktuella debatten som handlar om barn och skärmtid och vill synliggöra hur debatten aktiverar diskursen om barndom. Empirin är hämtad från artiklar och debattinlägg som berör ämnet. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av barns digitala medieanvändning samt skolsköterskors hälsofrämjande arbete inom området : "Det är så himla vitt och brett och inte är det lätt heller"

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Katrin Ekdahl; Karin Hägerdal; [2016]
  Nyckelord :Students; health promotion; school nurse; digital media; Elever; hälsofrämjande; skolsköterska; digitala medier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitala medier är en del av de flesta barns vardag idag. Diskussioner om huruvida detta påverkar barns fysiska och mentala hälsa framhävs emellanåt i olika medier. Samtidig som det även diskuteras om positiva effekter. Skolsköterskan träffar alla elever och har en viktig funktion i det hälsofrämjande arbetet. LÄS MER

 4. 4. Skolungdomars sömnvanor i relation till deras levnadsvanor : Sleep habits amongst school youth in relation to their lifestyle habits

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mari Ward; Annika Swann; [2016]
  Nyckelord :Skolungdomar; sömnvanor; meningsfullhet; skärmtid; självskattad hälsa.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett tillgodosett sömnbehov anses vara en förutsättning för en normal utveckling hos skolungdomar. Dåliga mat- och sömnvanor är exempel på faktorer som kan påverka skolresultaten negativt. Elevhälsans distriktssköterska arbetar med ungdomar som är i utveckling kroppsligt, psy- kiskt, socialt och känslomässigt. LÄS MER

 5. 5. Sitt inte vid skärmen - Börja röra på dig! : En undersökning om samvariationen mellan fysisk aktivitet, skärmtid och internetanvändandning bland manliga och kvinnliga gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Robert Nilson; Mathias Erkkilä; [2014]
  Nyckelord :Gymnasieelever; enkätundersökning; hälsa; fysisk aktivitet; skärmtid;

  Sammanfattning : SyfteStudiens syfte var att utifrån ett hälsoperspektiv undersöka samband mellan ett antal av gymnasieelevers livsstilsvanor och göra en jämförelse mellan män och kvinnor.Metod Studien var av så kallad tvärsnittsdesign med en enkätundersökning som datainsamlingsmetod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Skärmtid.

Din email-adress: