Sökning: "Skärmtid"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Skärmtid.

 1. 1. Skärmtidens betydelse för ungdomars självskattade hälsa och sömn : En kvantitativ tvärsnittsstudie baserad på Folkhälsoenkät Ung

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Träff Karlsson; Anna Yxne; [2018]
  Nyckelord :Enkätundersökning; skolungdomar; levnadsvanor; elevhälsan;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Hälsa är ett komplext begrepp som påverkas av både individuella och miljömässiga faktorer. Under tonåren sker fysisk såväl som psykisk utveckling vilka främjas av goda sömnvanor. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Objectively recognizing human activity in body-worn sensor data with (more or less) deep neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Sofia Broomé; [2017]
  Nyckelord :activity recognition; human activity recognition; human activity; deep learning; rnn; cnn; lstm;

  Sammanfattning : This thesis concerns the application of different artificial neural network architectures on the classification of multivariate accelerometer time series data into activity classes such as sitting, lying down, running, or walking. There is a strong correlation between increased health risks in children and their amount of daily screen time (as reported in questionnaires). LÄS MER

 4. 4. LENA - upptäcker den språkliga miljön : Den tidiga lyssnings- och talspråksmiljön hos en grupp svenska barn vid 12 till 18 månaders ålder.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Linn Mosten; Ebba Stenberg; [2017]
  Nyckelord :LENA; Language ENvironment Analysis; språkinlärning; språkutveckling; barn; validering; utbildningsnivå;

  Sammanfattning : It has been shown that the amount of words known by a child may vary greatly, even as early as in their preschool years. This may have later consequences on their abilities in reading and writing. Language development of a child is, to a large extent, based on its interaction with its environment. LÄS MER

 5. 5. Notisers påverkan på mobilanvändning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Camilla Ahlenius; Tove Tengvall; [2017]
  Nyckelord :notifications; smartphone; smartphone usage; screen time; notiser; smartphone; mobilanvändning; skärmtid;

  Sammanfattning : Den bärbara teknikens snabba utveckling och integration i våra liv har gett upphov till en diskussion rörande teknikens negativa konsekvenser. Tidigare forskning har visat på en korrelation mellan en stor mobilanvändning och ett sämre välmående, och inom populärkulturen syns nya fenomen som digital detox och att nedgradera sin smartphone till en telefon med färre funktioner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Skärmtid.

Din email-adress: