Sökning: "Skogsvårdslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Skogsvårdslagen.

 1. 1. Hur väl skyddas djur- och växtarter när skogen försvinner? - En studie av EU-rättsliga och nationella artskyddsbestämmelser inom det svenska skogsbruket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Hörnfeldt; [2016]
  Nyckelord :Offentlig rätt; Miljörätt; EU-rätt; artskydd; biologisk mångfald; environmental law; species protection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige minskar den biologiska mångfalden och antalet hotade arter ökar. Ett av de största hoten mot dessa arter och mot biologisk mångfald är förändringar i livsmiljöer. Trots detta fortsätter skogar med höga naturvärden att avverkas och andelen biologiskt skyddsvärd skog minskar. LÄS MER

 2. 2. Vem äger skogen, egentligen? : Skogsvårdslagen/rättsfilosofi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Falck; [2016]
  Nyckelord :Skog; ägande; rättshistoria; rättsfilosofi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av certifiering med FSC och PEFC : en analys av tre privatägda skogsfastigheter i södra Sverige

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Sofia Eva Lovisa Grahn; [2016]
  Nyckelord :heureka PlanVis; strategisk analys; FSC; PEFC; certifiering; kostnader; lönsamhet; naturvårdshänsyn;

  Sammanfattning : Det svenska skogsbruket regleras av svenska lagar, internationella konventioner och skogscertifieringssystem. I Sverige dominerar certifieringsorganisationerna FSC och PEFC som vardera certifierar nästan halva Sveriges produktiva skogsmarksareal, där vissa marker är dubbelcertifierade. LÄS MER

 4. 4. ”En viss plantavgång har skett” En studie av försvårande språkdrag i Skogsstyrelsens råd till markägare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Hellin Ahlskog Arbaeus; [2015-09-10]
  Nyckelord :systemisk-funktionell lingvistik; läsbarhet; klarspråk; myndighetsspråk;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitetSpecialarbeteSpråkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hpVårterminen 2015Handledare: Per Holmberg.... LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av plantetablering efter olika intensiva föryngringsinsatser i Svealand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Christer Lilja; Kristina Nilsson; [2015]
  Nyckelord :skötselintensitet; Svealand; gran; beståndsföryngring; sofflocksmetoden;

  Sammanfattning : I Sverige tillämpar vi skogsbruk på en stor del av vår skogsmark, vilket oftast skapar en serie av skötselåtgärder, däribland föryngring av skogsmark. Det finns ett urval av metoder för föryngring, varav ett fåtal är mer beprövade och tillämpade än andra. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Skogsvårdslagen.

Din email-adress: