Sökning: "Smartphones in everyday life"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Smartphones in everyday life.

 1. 1. Smartphone physics – a smart approach to practical work in science education? : Experiences from a Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Tomas Svensson; [2018]
  Nyckelord :Science education; practical work; laboratory work; ICT; didactical design research; teacher research; smartphones; video analysis; programming; Python; MatLab; Laborationer; didaktik; smarta telefoner; videoanalys;

  Sammanfattning : In the form of teacher didactical design research, this work addresses a didactical issue encountered during physics teaching in a Swedish upper secondary school. A need for renewed practical laboratory work related to Newtonian mechanics is met by proposing and designing an activity based on high- speed photography using the nowadays omnipresent smartphone, thus bringing new technology into the classroom. LÄS MER

 2. 2. Smartphone physics – a smart approach to practical work in science education? : Experiences from a Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Tomas Svensson; [2018]
  Nyckelord :Science education; Practical work; Laboratory work; ICT; Didactics; Teacher research; Smartphone; High speed photography; Didactical design research; Physics;

  Sammanfattning : In the form of teacher didactical design research, this work addresses a didactical issue encountered during physics teaching in a Swedish upper secondary school. A need for renewed practical laboratory work related to Newtonian mechanics is met by proposing and designing an activity based on high- speed photography using the nowadays omnipresent smartphone, thus bringing new technology into the classroom. LÄS MER

 3. 3. Responsiv webbdesigns inflytande på det visuella uttrycket: : Användarens upplevelser av hemsidor anpassade för datorer respektive smartphones

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anna Jedenius; [2017]
  Nyckelord :Responsive Web Design RWD ; Visual expression; Smartphone; Computer; Mobile first; User Experience UX ; Responsiv webbdesign RWD ; Visuellt uttryck; Smartphone; Dator; Mobile first; Användarupplevelser UX ;

  Sammanfattning : Digital technology is used today to help consumers in everyday life for example, webpage design and appearance for different devices such as computers, smartphones and tablets. Homepages for all devices can be based on a specific coding called "Responsive Web Design" (RWD). LÄS MER

 4. 4. Communicate to Win : Real-time communication services for location-based learning activities

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

  Författare :Amir Buchvalter; [2017]
  Nyckelord :Real-time communication; mobile learning; location-based learning; outdoor learning treasure-hunt;

  Sammanfattning : In recent years, mobile devices have become an integral part of our everyday life in various fields. The technology that powers them is used in various devices, such as smartphones, tablets, and PDAs. LÄS MER

 5. 5. Att vara både här och där : En kvalitativ studie av hur unga vuxna upplever en växlande närvaro mellan en digital och analog värld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Greta Petursdottir; Sandra Nutti; [2017]
  Nyckelord :Presence; Phubbing; Social media; Närvaro;

  Sammanfattning : Smartphones and social media are a central part of everyday life for many young adults in the modern digital society. The development of digital devices has created opportunities for young adults to be present in a digital world through social media while at the same with people they meet face-to-face. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Smartphones in everyday life.

Din email-adress: