Sökning: "Social changes"

Visar resultat 1 - 5 av 1983 uppsatser innehållade orden Social changes.

 1. 1. Vems Gullbergs Kaj paradis? En studie av relationen mellan brukare och en postindustriell plats under produktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jennifer Brohammer; [2017-06-07]
  Nyckelord :urban development; production of space; post-industrial cities; affection; authenticity; nostalgia; ephemeral locations; power positions in the city; gentrification;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine the relationship between the physical location Gullbergskajen and its social context, and to see how they both affect the image of the area. The location is facing a comprehensive urban development, which will lead to changes in its composition and identity. LÄS MER

 2. 2. Yoy - Känslobarometer : Verktyg som synliggör mående och känslor, som syftar till att öppna upp för reflektion och samtal.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Frida Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Stress; Användartester; Mående; Känslor; Samtal; Reflektion; Verktyg; Förebygga; Medvetenhet; Utmattning; Stresshantering; Lycka; Olycka; Hälsa; Ohälsa; Metoder för samtal; Lyssna; Staplar; Armatur; Förmedla känslor; Positiva känslor; Negativa känslor; Glasblåsning; Uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Att uppleva stress är en del av livet. Det är ett tillstånd där balansen mellan resurser och belastningar rubbas. Ett tillstånd som egentligen inte är farligt utan har hjälpt oss människor att överleva genom att aktivera kroppen vid fara i många miljoner år. Idag utgörs farorna av helt andra saker än rovdjur. LÄS MER

 3. 3. Socialt entreprenörskap och entreprenöriellt lärande : Hållbara förhållningssätt för skolan; och för framtiden - Elevers erfarenheter utifrån ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anette Onn; [2017]
  Nyckelord :Entrepreneurial learning; Inclusion; Relational perspective; Special Needs Education; Social entrepreneurship; Entreprenöriellt lärande; Inkludering; Relationellt perspektiv; Socialt entreprenörskap; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate pupils’ experiences of social entrepreneurship and entrepreneurial learning in upper secondary school, from a relational Special Needs Educational perspective. How pupils’ in difficulties are affected, and benefit from social entrepreneurship and entrepreneurial learning is of particular interest as well as how these approaches can be related to inclusive education. LÄS MER

 4. 4. Patienters vardagliga upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Eric Carlsson; Kristoffer Falstad; [2017]
  Nyckelord :Adjustments; complex condition; NYHA I-IV; person-centered-care.; Anpassningar; komplext tillstånd; NYHA I-IV; personcentrerad omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är vanligt förekommande, ca 26 miljoner i världen och 250 000 i Sverige lever med diagnosen. Hjärtsvikt är ett komplext tillstånd med påverkan på många olika delar av livet. Behandlingen för hjärtsvikt är även detta komplext och att se individens situation är viktigt för framgångsrik behandling. LÄS MER

 5. 5. Relationers betydelse när ”papper försvinner” : en fallstudie om kundrelationer i service- och tjänsteproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linn Bennetoft; Hanna Persson; [2017]
  Nyckelord :digitalisering; kundlojalitet; LRF Konsult; relation; relationsmarknadsföring; service; skogsbruk;

  Sammanfattning : Digitaliseringen påverkar hela samhället och ändrar vårt sätt att arbeta, producera och konsumera. Ny teknik förändrar och utvecklar hela tiden vad vi gör, hur vi gör och vilka behov vi har. Inom service- och tjänsteproduktionen innebär detta en utveckling som ändrar och skapar nya förutsättningar för hur en tjänst kan levereras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Social changes.

Din email-adress: