Sökning: "Social process"

Visar resultat 1 - 5 av 4177 uppsatser innehållade orden Social process.

 1. 1. Spår efter ideologier i Södra Skandinavien under perioden 7,000 – 3,000 f.Kr.

  Master-uppsats,

  Författare :Torbjörn Skånberg; [2017-01-30]
  Nyckelord :Ideology; serial practice; wetlands; graves; directions; shamanism; souls; Scania; Mesolithic; Neolithic; function of graves; totemism; magic.;

  Sammanfattning : The aim is to find Mesolithic and Neolithic remains that can give evidence for social practices related to the ideology of each period. The early hunter’s use of decorated artifacts in a distant exchange network, indicate a world of magic. Images carved on bone from Maglemosean time shows ceremonies dedicated to fertility. LÄS MER

 2. 2. "SOLIDARITY" Difficulties and opportunities in Poland's market development

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Georgia Hanna Padovan; [2017-01-11]
  Nyckelord : Solidarity ; neo-corporatism; liberalism; social security; government; tripartism; labor market; social dialogue;

  Sammanfattning : This thesis aims to explain the trade union ”Solidarity’s” approach issues related to social security for employees, and if the principles of neo-corporatism and liberalism can indicate why there are difficulties in policy making in the polish labor market. By looking at how ”Solidarity” is approaching these issues, I aim to provide some valuable insights on the complexity of decision-making on labor market policies in Poland. LÄS MER

 3. 3. Corruption and Social Capital: The Case of Vietnam

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Nga Nguyen; [2017]
  Nyckelord :Corruption; Social Capital; Networks; Transactional Relationships; Political Economy;

  Sammanfattning : Corruption between the principal (public official) and her agent (firm) is examined in a new setting, where the corrupt process is not only an economic game, but also a social one. When formal institutions fail, the provision of public goods and services is often embedded in social relations. LÄS MER

 4. 4. Läsa mellan raderna : En studie om undervisning i läsförståelse för elever med autismspektrumtillstånd i särskild undervisningsgrupp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Åsberg; [2017]
  Nyckelord :autism; läsförståelsestrategier; göra inferenser; reciprok undervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how two teachers support reading comprehension in the subjects Swedish and Social science in primary school in a specialized teaching group for students with autism spectrum disorder (ASD).The study included eight classroom observations, four in Swedish and four in Social science. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsinterventioner vid hyperaktivitet i samband med demenssjukdom : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Blom; Maria Holmgren; [2017]
  Nyckelord :dementia; BPSD- behavioral and psychological symptoms of dementia; hyperactivity; nursing intervention; district nurse; demens; BPSD- beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom; hyperaktivitet; omvårdnadsintervention; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom blir allt vanligare och risken att drabbas ökar i takt med stigande ålder. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) förekommer ibland till följd av demenssjukdomen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Social process.

Din email-adress: