Sökning: "Social sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 11325 uppsatser innehållade orden Social sciences.

 1. 1. ARBETSRELATERAD STRESS En kvantitativ studie om självskattadarbetsrelaterad stress hos arbetsterapeuterinom privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Tilda Karlsson; Sara Olsson; [2017-06-01]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; privat sektor; offentlig sektor; arbetsterapeuter; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Både för människa och samhälle är arbete en viktig aktivitet och har en centralbetydelse för en persons utveckling, hälsa och välbefinnande. En obalans iarbetet är något som däremot kan leda till ohälsa. Inom arbetsterapi anses ettbalanserat aktivitetsmönster vara en förutsättning för hälsa. LÄS MER

 2. 2. CHOOSING SCIENCE: The Role Of Social Values

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :ISHMAIL KAMARA; [2017-04-13]
  Nyckelord :Social values; Ethnography; Focus groups; Interactive; Natural science; Contexts; Perspectives; Motivation; Attitudes;

  Sammanfattning : AbstractIn this work, the researcher investigated whether social values have a role in students' decisions to study the natural sciences. The research employed ethnography which included interactive discussions on some Relevance Of Science Education(ROSE) slides and focus group interviews as data collecting instruments. LÄS MER

 3. 3. Den problematiska spelaren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Olsson; Ellen Manlinger Ulappa; [2017]
  Nyckelord :gaming problem; press; constructions; social problem. spel; spelproblem; konstruktioner; socialt problem.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine how Swedish newspapers and tabloids have constructed gaming problem during the year 2016. We have studied how the press describe the game, the problematic player and the different stakeholders of this social problem. We have used social constructionism as a theoretical perspective in our analysis. LÄS MER

 4. 4. The Road Less Travelled: A Case Study on Ecotourism and Sustainable Development in the Sundarbans, Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Kenny; [2017]
  Nyckelord :Ecotourism; Bangladesh; Sustainable Development; Sundarbans; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ecotourism has been touted globally as a tool that promotes sustainable development. Yet ecotourism and sustainable development are neither simple to define, nor straightforward in regards to their implementation. The aim of this thesis is to critically investigate ecotourism’s relationship to sustainable development. LÄS MER

 5. 5. "Man vänjer sig vid att torka blod" : En kvalitativ studie om det professionella arbetet med självskadebeteenden på HVB-verksamheter för ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fredrika Nilsson; Kajsa Bergkvist; [2017]
  Nyckelord :unaccompanied refugees; residential care; self-harm; professionals; competence; professional approach; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the work with self-harm within residential care homes for unaccompanied refugees. Furthermore, we wanted to determine how professionals look upon their own competence and the residential care’s ability concerning self-harm. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Social sciences.

Din email-adress: