Sökning: "Social sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 11371 uppsatser innehållade orden Social sciences.

 1. 1. Dammtussar, diskberg och amning - Finns det något samband mellan jämställt föräldraskap och amningslängd?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Nilsson; Katja Fagerström; [2018]
  Nyckelord :Jämställt föräldraskap; Amning; Partnerns roll; Amningsfrämjande faktorer; Föräldraledighet; Obetalt hemarbete; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Jämställt föräldraskap och amning har fördelar för barnet, familjen och samhället. Det finns en risk att det ena området prioriteras på bekostnad av det andra eftersom de ibland uppfattas ha ett motstridigt förhållande. Syfte: Att undersöka om jämställdhet i föräldraskapet har något samband med amningslängd. LÄS MER

 2. 2. Hypotyreos: Lyssna på mig! En intervjustudie med sex personer som har kvarvarande symtom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Milan Milovanovic; [2018]
  Nyckelord :Hypotyreos; vården; känsla av sammanhang; symtom; hormoner; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att få en fördjupad förståelse av hur det är att ha hypotyreos. Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer och för tolkningen användes tematisk analys. Sex deltagare intervjuades med lindriga till mycket svåra symtom. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars motivation till att ingripa i mobbningssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Nordström; Adelina Meziu; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; Årskurs 7; Self Determination Theory; Försvarsbeteende; Motivation; Emotionell Empati; Kognitiv Empati; Grupptillhörighet; Ingrupp; Utgrupp Bullying; 7th grade; Self-determination Theory; Defence Behaviour; Emotional Empathy; Cognitive Empathy; Group Affiliation; Ingroup; Outgroup; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study focuses on school bullying and investigates what motivates young adolescents to intervene in bullying situations. 279 students in 7th grade participated, of which 243 students were included (140 girls and 103 boys). LÄS MER

 4. 4. ARBETSRELATERAD STRESS En kvantitativ studie om självskattadarbetsrelaterad stress hos arbetsterapeuterinom privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Tilda Karlsson; Sara Olsson; [2017-06-01]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; privat sektor; offentlig sektor; arbetsterapeuter; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Både för människa och samhälle är arbete en viktig aktivitet och har en centralbetydelse för en persons utveckling, hälsa och välbefinnande. En obalans iarbetet är något som däremot kan leda till ohälsa. Inom arbetsterapi anses ettbalanserat aktivitetsmönster vara en förutsättning för hälsa. LÄS MER

 5. 5. CHOOSING SCIENCE: The Role Of Social Values

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :ISHMAIL KAMARA; [2017-04-13]
  Nyckelord :Social values; Ethnography; Focus groups; Interactive; Natural science; Contexts; Perspectives; Motivation; Attitudes;

  Sammanfattning : AbstractIn this work, the researcher investigated whether social values have a role in students' decisions to study the natural sciences. The research employed ethnography which included interactive discussions on some Relevance Of Science Education(ROSE) slides and focus group interviews as data collecting instruments. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Social sciences.

Din email-adress: