Sökning: "Sociala förändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 666 uppsatser innehållade orden Sociala förändringar.

 1. 1. En hållbar uppsats om intern kommunikation -en kvalitativ fallstudie gjord utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Eklund; Laila Shalizi; [2017-06-15]
  Nyckelord :Hållbarhet; social hållbarhet; medarbetare; intern kommunikation; intressentmodell;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Idag är det allt viktigare för företag och för samhället i stort att agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet är den som fått minst fokus och är den dimension som företag har minst förståelse för vid implementering av hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Vilka förändringar väntar statliga och privata företag i och med det nya lagkravet på hållbarhetsredovisning? -En multipel fallstudie av åtta företag inom energibranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Kanevid; Emelie Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Lagkrav; Energibranschen; Integrerad rapportering; GRI; Global compact; Ägarstruktur; Statliga företag; Privata företag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera hurhållbarhetsredovisningen ser ut i åtta energibolag i förhållande till det nya lagkravet samtvilka förändringar det nya lagkravet kommer att innebära för företagen och huruvida det kanskilja sig beroende på ägarstruktur och val av ramverk.Metod: I uppsatsen använde vi oss av en kvalitativ metod med kvantitativa inslag som bestodav en innehållsanalys samt tvärsnittsmetoden. LÄS MER

 3. 3. Patienters livskvalitet efter ett fysiskt trauma - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Karin Jingfors; Linnea Karlsson; [2017]
  Nyckelord :trauma; olyckor; livskvalitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Ett fysiskt trauma är ett stort hälsoproblem som kan skapa lidande hos de drabbade. Några orsaker till trauman idag är trafikolyckor, fall och brännskador som kan resultera i både fysiska och psykiska men hos de överlevande. Syftet: Var att belysa patienters livskvalitet efter ett fysiskt trauma. LÄS MER

 4. 4. "Protect our planet from Trump" : En studie om miljöorganisationen Sierra Clubs ökade stöd efter presidentskiftet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Adele Valtersson; Philippa Abelholt; [2017]
  Nyckelord :Social Movements Organisations; Sierra Club; Political opportunity structure; Framing; Social Movements Organisations; Sierra Club; Politiska möjlighetsstrukturer; Inramningar;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka huruvida politiska möjlighetsstrukturer och inramningar i sociala medier kan förklara det ökade stödet för miljöorganisationen Sierra Club. De politiska möjlighetstrukturerna har analyserats utifrån McAdams (1996) fyra dimensioner för att förstå den politiska strukturen i USA. LÄS MER

 5. 5. Personers egna upplevelser om livet efter en stroke : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Kanjou; Olivia Hillgren; [2017]
  Nyckelord :Quality of life; stroke; patient experience and stroke rehabilitation; Livskvalitet; stroke; patient upplevelse och strokerehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en folksjukdom som drabbar cirka 20 000-25 000 personer i Sverige varje år och leder till syrebrist i hjärnan. De symtom som uppkommer vid en stroke varierar beroende på vilken del av hjärnan som skadas Tiden från första symtom tills att behandling sätts in har en stor inverkan på hur allvarliga skador det blir. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sociala förändringar.

Din email-adress: