Sökning: "Sociala förändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 687 uppsatser innehållade orden Sociala förändringar.

 1. 1. STIGMATISERING VID HÖRAPPARATANVÄNDNING – HAR DET FÖRÄNDRATS? EN BESKRIVANDE LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Aida Abdolalian; [2017-06-29]
  Nyckelord :Hörapparatanvändare; stigma; hörapparat; stigmatisering; skam; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Abstract:The ability to hear is important for self-image, function, social life, and personal domestic relationships. 360 million people worldwide have a hearing loss, and over one million Swedes have a subjective hearing loss. LÄS MER

 2. 2. En hållbar uppsats om intern kommunikation -en kvalitativ fallstudie gjord utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Eklund; Laila Shalizi; [2017-06-15]
  Nyckelord :Hållbarhet; social hållbarhet; medarbetare; intern kommunikation; intressentmodell;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Idag är det allt viktigare för företag och för samhället i stort att agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet är den som fått minst fokus och är den dimension som företag har minst förståelse för vid implementering av hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Vilka förändringar väntar statliga och privata företag i och med det nya lagkravet på hållbarhetsredovisning? -En multipel fallstudie av åtta företag inom energibranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Kanevid; Emelie Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Lagkrav; Energibranschen; Integrerad rapportering; GRI; Global compact; Ägarstruktur; Statliga företag; Privata företag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera hurhållbarhetsredovisningen ser ut i åtta energibolag i förhållande till det nya lagkravet samtvilka förändringar det nya lagkravet kommer att innebära för företagen och huruvida det kanskilja sig beroende på ägarstruktur och val av ramverk.Metod: I uppsatsen använde vi oss av en kvalitativ metod med kvantitativa inslag som bestodav en innehållsanalys samt tvärsnittsmetoden. LÄS MER

 4. 4. Patienters livskvalitet efter ett fysiskt trauma - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Karin Jingfors; Linnea Karlsson; [2017]
  Nyckelord :trauma; olyckor; livskvalitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Ett fysiskt trauma är ett stort hälsoproblem som kan skapa lidande hos de drabbade. Några orsaker till trauman idag är trafikolyckor, fall och brännskador som kan resultera i både fysiska och psykiska men hos de överlevande. Syftet: Var att belysa patienters livskvalitet efter ett fysiskt trauma. LÄS MER

 5. 5. Paradoxala motsättningar som hållbarhet : En fallstudie på Atea

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanna Lykken; Norman Rebecca; [2017]
  Nyckelord :hållbarhetsarbete; hållbarhet; företag; paradoxteori; spänningar;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats skriven vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala Universitet. Uppsatsen syftar till att undersöka de spänningar som kan uppstå inom ett företags hållbarhetsarbete där hållbarhet definieras utifrån tre aspekter; miljö, socialt och ekonomi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sociala förändringar.

Din email-adress: