Sökning: "Sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 2491 uppsatser innehållade orden Sociala medier.

 1. 1. Konsten att skapa värde för ett varumärke i sociala medier för både detaljister och slutkonsumenter En kvalitativ fallstudie av grossistföretaget TL Månssons AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Johansson; Isabella Månsson; [2018-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Out of sight, out of mind? Hur en paus från sociala medier förändrar konsumtionsmönstret

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Asovic; Marlen Larsson; Helen Yousief; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Är det riktigt med riktad reklam? En kvalitativ studie om millenniegenerationens uppfattningar om riktad reklam på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristina Båth; Isabelle Danielsson; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Sverige är ett avlångt land” – en studie om lärandemål och bedömningspraktiker på språkintroduktion

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Yvonne Jacobsson; [2018-06-12]
  Nyckelord :Bedömningspraktiker; språkintroduktion; nationella prov; lärandemål; sambedömning; kamratbedömning; nyckelstrategier; performansanalys; processbarhetsteorin; Bygga svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna både kvantitativa och kvalitativa studie har varit att empiriskt undersöka dels hur och mot vilka lärandemål bedömning av elevers kunskaper i ämnet svenska som andraspråk på språkintroduktion sker, och dels ta del av vad lärare anser om bedömningspraktiker och lärandemål i ämnet svenska som andraspråk på programmet. För att undersöka detta har jag som metod genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra lärare samt lagt ut en enkät i sociala medier, vilken har besvarats av 25 personer – alla verksamma på introduktionsprogrammet språkintroduktion. LÄS MER

 5. 5. Djuridik online. En nymaterialistisk och posthumanistisk kartläggning över icke-mänskliga djurs förkroppsligande i en digital kontext.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Modin; [2018-05-29]
  Nyckelord :#posthumanism; #instagram; #djurrätt; #feminism; #nymaterialism; #grumpycat; #socialamedier; #aktivism; #djuridik; #intradjur; #intrascape; #speciesism; #antropocentrism; #lawscape;

  Sammanfattning : Vi föds inte ensamma, vi dör inte ensamma och vi lever inte isolerade. Jag är bakterierna i min kropp, planeterna i Vintergatan och blicken som jag avvärjer utanför entrén till ICA. Jag är mitt husdjur, mitt frukostpålägg, min semesterselfie och mitt Instagramkonto. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sociala medier.

Din email-adress: