Sökning: "Sofia Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden Sofia Andersson.

 1. 1. “It’s difficult for women to say something…” - En kvalitativ studie av ugandiska gravida tonåringars situation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hannah Andersson; Sofia Börjesson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Uganda; tonårsgraviditet; sexualitet; avvisande; stödsystem;

  Sammanfattning : Tonårsgraviditet är ett problem i hela världen, framförallt i fattiga länder. Uganda är det land i världen som har flest antal tonårsgraviditeter i förhållande till befolkningsmängden. LÄS MER

 2. 2. "Det är samma frågeställningar som tidigare, fast på internet!" : Om kuratorer på ungdoms- och STI-mottagningars förhållningssätt till ungdomars lärande om sexualitet på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Agnetha Andersson; Sofia Grane; [2017]
  Nyckelord :sexuality; adolescents; internet; learning; youth clinic; sexualitet; ungdomar; internet; lärande; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : The use of internet for sexual activities among adolescents has not always been well received by society, due to the risks that it is associated with. The following thesis examines the attitudes and approaches of counselors at youth clinics and STI-clinics, when encountering adolescent’s questions pertaining to sexuality on the internet. LÄS MER

 3. 3. Socialt stöd som moderator i relation mellan stressfyllda händelser och mental ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emil Andersson; Sofia Egertz; [2017]
  Nyckelord :Elitidrottare; Mental ohälsa; Socialt stöd; Stressfyllda händelser.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka om socialt stöd fungerar som en moderator i relation mellan stressfyllda händelser och mental ohälsa hos elitidrottare. Genom ett strategiskt bekvämlighetsurval deltog 88 elitidrottare (ålder M=17.3, SD=2. LÄS MER

 4. 4. Lektionsplanering - Lärares befintliga och önskade stöd för planering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Andersson; [2017]
  Nyckelord :erfarenhet; kollegor; komponent; lektionsplanering; lärare; lärobok; matematik; planering; reflektioner; stöd; Tyler; variationsteori; Vygotskij; ämnesdiskussioner; ämnesinnehåll;

  Sammanfattning : Lärares undervisning är observerbar medan planeringen är svårare att observera. Som blivande lärare, med en bakgrund som projektledare, önskar jag studera lärares stöd för lektionsplanering och därmed underlätta för mig som lärare och elevernas lärande. LÄS MER

 5. 5. Ambiguity Stress Scale : utveckling av ett mätinstrument för upplevd otydlighetsstress

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Andersson; Ofelia Daun; [2017]
  Nyckelord :ambuguitystress; stress; ambiguity; clarity; measurement instrument; organization; exploratory factor analysis; questionnaire; Otydlighetsstress; Stress; Otydlighet; Tydlighet; Mätinstrument; Organisation; Explorativ faktoranalys;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kring otydlighet och stress som enskilda begrepp är omfattande. Då studier visar att otydlighet i flera aspekter, exempelvis otydlig arbetsmiljö, påverkar människors upplevda stress är det således intressant att titta på begreppen tillsammans. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Andersson.

Din email-adress: