Sökning: "Sofia Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden Sofia Andersson.

 1. 1. Hur anställda påverkas av företagsförvärv och sammanslagningar -En studie av hur kommunikation, personlig identifiering och integrering påverkar motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Andersson; Sofia Hallberg; [2018-06-12]
  Nyckelord :Motivation; Kommunikation; Personlig identifiering; Integrering; Mergers Acquisitions M A ;

  Sammanfattning : Bakgrund: M&A fick redan på 80-talet stort fokus i managementlitteratur dåmer än hälften av alla M&A ansågs vara misslyckade.Misslyckanden beskrevs då bero på att man tappat fokus påmänskliga faktorer som påverkar anställdas motivation. LÄS MER

 2. 2. Torkans effekt på dricksvattenförsörjningen i Mälarregionen : En studie om kommuners arbete med vattenfrågor utifrån erfarenheter från 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Sofia Andersson; Elin Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :water shortage; groundwater levels; water supply; water conservation areas; climate change; vattenbrist; grundvattennivåer; dricksvattenförsörjning; vattenskyddsområde; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om kommuner i Mälarregionen drabbades av låga yt- och grundvattennivåer under sommaren 2017, hur situationen hanterades, deras dagliga arbete med vattenfrågor och om handlingsplaner fanns för låga nivåer före 2017. Vi vill även se hur kommunerna ställer sig till klimatförändringar samt sammanställa vilka roller och ansvar som olika myndigheter har när det kommer till vattenförsörjning. LÄS MER

 3. 3. Komplext och omväxlande med roller som kolliderar. En kvalitativ studie om högstadielärares upplevda arbetsmotivation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Nyberg; Cecilia Andersson; [2018]
  Nyckelord :motivation; högstadielärare; skola; kvalitativ studie; arbetstillfredsställelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån en kvalitativ ansats undersöka högstadielärares motivation i deras dagliga arbete. I undersökningen har lärarna fått reflektera och berätta om sin självupplevda motivation, hur de upplever sina arbetsuppgifter och hur deras yrke påverkar dem personligen. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmätning i den offentliga sektorn : En uppsats om kvalitetsmätning i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Andersson; Sofia Hansson; [2018]
  Nyckelord :prestationsmätning; kvalitet; kvalitetsmätning; utvärdering; uppföljning; offentlig sektor; NPM;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to describe how quality-work is conducted in the public sector and whether the structure of the performance measurement gives a fair picture of the quality. In addition, investigate whether the measurement itself can affect the quality of the work an organization perform. LÄS MER

 5. 5. Personalnyckeltal - Hur de används av HR-chefer och varför?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henrik Olsson; Sofia Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: HR-funktionen har de senaste decennierna förändrats från en administrativ roll till att nu vara en mer strategisk och värdeskapande del av organisationer, vilket benämns HR- transformationen. Till följd av denna förändring samt ett allmänt ökande mätande i samhället finns också ett ökat krav att HR-chefen och dess funktion ska presentera och mäta sina insatser i siffror. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Andersson.

Din email-adress: