Sökning: "Sofia Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden Sofia Andersson.

 1. 1. KARTLÄGGNING AV FYRA BEHANDLINGSMETODER FÖR TINNITUS; MINDFULNESS, AKUPUNKTUR, INTAG AV KOSTTILLSKOTT OCH YOGA En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Engström; Josefin Andersson; [2018-09-19]
  Nyckelord :Tinnitus; mindfulness; meditation; akupunktur; yoga; mediyoga; antioxidant; vitamin; mineral; CAM; Ginkgo biloba; zink; B12; kosttillskott; tillskott; holistisk behandling; konversationsterapi; acupuncture; dietary supplements; supplementation; holistic treatment; conversational therapy;

  Sammanfattning : Purpose: To evaluate whether there is any evidence for four of the tinnitus treatments available, not offered by the Swedish audiological care today. These are mindfulness, acupuncture, dietary supplements and yoga.Method: To investigate the state of evidence, a descriptive literature study has been conducted. LÄS MER

 2. 2. Hur anställda påverkas av företagsförvärv och sammanslagningar -En studie av hur kommunikation, personlig identifiering och integrering påverkar motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Andersson; Sofia Hallberg; [2018-06-12]
  Nyckelord :Motivation; Kommunikation; Personlig identifiering; Integrering; Mergers Acquisitions M A ;

  Sammanfattning : Bakgrund: M&A fick redan på 80-talet stort fokus i managementlitteratur dåmer än hälften av alla M&A ansågs vara misslyckade.Misslyckanden beskrevs då bero på att man tappat fokus påmänskliga faktorer som påverkar anställdas motivation. LÄS MER

 3. 3. ”Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig”  : En kvantitativ studie av enhetschefers agerande inom äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Andersson; Tova Andréasson; [2018]
  Nyckelord :First line manager; leadership; elderly care; education; actions; guidance documents.; Enhetschef; ledarskap; äldreomsorg; utbildning; agerande; styrdokument.;

  Sammanfattning : Authors: Tova Andréasson & Sofia Andersson Title: Social work degree or other academic education that the employer considers equivalent - A quantitative study of first line managers' actions in elderly care. [Translated title] Supervisor: Lars Sörnsen Assessor: Kerstin Arnesson Previous research shows that first line managers in elderly care act in different ways and it can affect both employees and the elderly. LÄS MER

 4. 4. Torkans effekt på dricksvattenförsörjningen i Mälarregionen : En studie om kommuners arbete med vattenfrågor utifrån erfarenheter från 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Sofia Andersson; Elin Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :water shortage; groundwater levels; water supply; water conservation areas; climate change; vattenbrist; grundvattennivåer; dricksvattenförsörjning; vattenskyddsområde; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om kommuner i Mälarregionen drabbades av låga yt- och grundvattennivåer under sommaren 2017, hur situationen hanterades, deras dagliga arbete med vattenfrågor och om handlingsplaner fanns för låga nivåer före 2017. Vi vill även se hur kommunerna ställer sig till klimatförändringar samt sammanställa vilka roller och ansvar som olika myndigheter har när det kommer till vattenförsörjning. LÄS MER

 5. 5. Komplext och omväxlande med roller som kolliderar. En kvalitativ studie om högstadielärares upplevda arbetsmotivation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Nyberg; Cecilia Andersson; [2018]
  Nyckelord :motivation; högstadielärare; skola; kvalitativ studie; arbetstillfredsställelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån en kvalitativ ansats undersöka högstadielärares motivation i deras dagliga arbete. I undersökningen har lärarna fått reflektera och berätta om sin självupplevda motivation, hur de upplever sina arbetsuppgifter och hur deras yrke påverkar dem personligen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Andersson.

Din email-adress: