Sökning: "Sofia Fernström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Fernström.

  1. 1. Familjehemsplacerade barn : En litteraturstudie om anknytningens betydelse

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Sofia Fernström; [2017]
    Nyckelord :Placed children; attachment; mental health; protective factors; Familjehemsplacerade barn; anknytning; psykisk hälsa; skyddsfaktorer;

    Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa och analysera existerande forskning kring anknytningsmönster mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar samt dess konsekvenser för barnens psykiska hälsa. Studiens empiri utgick från tidigare publicerad forskning som analyserades med hjälp av anknytningsteorin och utvecklingspsykopatologin. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Fernström.

Din email-adress: