Sökning: "Sofia Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Sofia Holmberg.

 1. 1. Kommunikationsbedömning vid 18-månadersbesöket på BVC : BVC-sjuksköterskors uppfattning och hjälp av föräldraformuläret Infant Toddler Checklist (ITC)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sofia Holmberg; [2018]
  Nyckelord :barnhälsovård; 18-månadersbesök; utvecklingsbedömning; BVC-sjuksköterskor; CSBS-DP ITC;

  Sammanfattning : New evidence based methods are requested within the work of Child Health Care (CHC). The workload for nurses at the CHC centres is high and new interventions needs to be fast and simple to be implemented. The parent checklist CSBS-DP ITC is a screening tool which has been tested during the period 2015–2017 at eleven CHC centres in Uppsala. LÄS MER

 2. 2. Automatised analysis of emergency calls using Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Emarin Andersson; Benjamin Eriksson; Sofia Holmberg; Hossein Hussain; Lovisa Jäberg; Erik Thorsell; [2016-10-31]
  Nyckelord :emergency medical dispatcher; EMD; emergency medical communication centre; EMCC; SOS Alarm; natural language processing; iKnow; gensim; CoreNLP; Grammatical Framework;

  Sammanfattning : The operators at SOS Alarm receives thousands of calls each day at the different emergency medical communication centres, owned by SOS Alarm, all over Sweden. A subset of these calls contain room for improvement and the operators could learn to improve from these calls. LÄS MER

 3. 3. Gender Equality, Better Practiced as Workforce Diversity : An explorative study on how CSR focusing on gender equality policies is practiced

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Flykt; Josefin Holmberg; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Gender Equality; Workforce Diversity; Manufacturing Industry; Service Industry; Managers; Management;

  Sammanfattning : This study explores how organizations practice CSR focusing on the statutory equality planand gender equality policies. It was found that many organizations incorporate workforcediversity into their gender equality policies; therefore workforce diversity was also of greatimportance in this study. LÄS MER

 4. 4. Biomassauttag vid delkvistat sortiment i klen gallring

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Sofia Holmberg; [2014]
  Nyckelord :skogsbränslegallring; omräkningstabell; konfliktbestånd;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to estimate the removal of biomass in connection with thinning operations in young stands that are dominated by small diameter trees. The economy of such operations depends on the products generated as well as the performance of the harvesting systems. LÄS MER

 5. 5. Varför är det så svårt att lära sig stava? : - En systematisk litteraturstudie om elevers tidiga stavning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Holmberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Holmberg.

Din email-adress: