Sökning: "Sofia Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Sofia Holmberg.

 1. 1. Automatised analysis of emergency calls using Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Emarin Andersson; Benjamin Eriksson; Sofia Holmberg; Hossein Hussain; Lovisa Jäberg; Erik Thorsell; [2016-10-31]
  Nyckelord :emergency medical dispatcher; EMD; emergency medical communication centre; EMCC; SOS Alarm; natural language processing; iKnow; gensim; CoreNLP; Grammatical Framework;

  Sammanfattning : The operators at SOS Alarm receives thousands of calls each day at the different emergency medical communication centres, owned by SOS Alarm, all over Sweden. A subset of these calls contain room for improvement and the operators could learn to improve from these calls. LÄS MER

 2. 2. Gender Equality, Better Practiced as Workforce Diversity : An explorative study on how CSR focusing on gender equality policies is practiced

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Flykt; Josefin Holmberg; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Gender Equality; Workforce Diversity; Manufacturing Industry; Service Industry; Managers; Management;

  Sammanfattning : This study explores how organizations practice CSR focusing on the statutory equality planand gender equality policies. It was found that many organizations incorporate workforcediversity into their gender equality policies; therefore workforce diversity was also of greatimportance in this study. LÄS MER

 3. 3. Biomassauttag vid delkvistat sortiment i klen gallring

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Sofia Holmberg; [2014]
  Nyckelord :skogsbränslegallring; omräkningstabell; konfliktbestånd;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to estimate the removal of biomass in connection with thinning operations in young stands that are dominated by small diameter trees. The economy of such operations depends on the products generated as well as the performance of the harvesting systems. LÄS MER

 4. 4. Varför är det så svårt att lära sig stava? : - En systematisk litteraturstudie om elevers tidiga stavning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Holmberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den psykosociala arbetsmiljöregleringen : Med inriktning på arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofia Holmberg; [2014]
  Nyckelord :Labor law; Occupational Safety and Health Act; Work related stress; Psychosocial; Arbetsrätt; Arbetsmiljölagen; Arbetsrelaterad stress; Psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : This essay focus on work related stress and psychosocial enviroment in working life. The purpose of this study is to present a detailed description of regulation of the the Occupational Safety and Health Act and investigate how well employees are being protected by the law. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Holmberg.

Din email-adress: