Sökning: "Sofia Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Sofia Lindberg.

 1. 1. Från skepsis till succé En diskussion kring processer i körinstudering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Sofia Lindberg; [2016-10-06]
  Nyckelord :Kör; körledare; inlärning; Choir; choir leader; learning;

  Sammanfattning : I want to examine how choir singers describe the experience of the process of the rehearsal of a choir work which has been chosen to be a challenge vocally as well as musically. The questions I want to work with are: What happens in an emotional level with the choir singer during the work? What happens in the choir in a social level? How important is the choir leader as an inspirer? How can you change a choir singer’s negativism regarding to a difficult piece of music? I asked eight members of the choir to answer some questions in a notebook after every rehearsal. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring i skråväsendets skugga : En undersökning av möbelannonser i Stockholms Dagblad 1840–1870

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Per Larsson; [2016]
  Nyckelord :1800-tal; annonser; reglering; skråväsende; möbler;

  Sammanfattning : Eftersom man från tidigare forskning, gjord av bland andra Erik Lindberg, Sofia Murhem och Göran Ulväng, kan se att det fanns en konflikt mellan ett ökande behov av att marknadsföra möbler och skråväsendets reglering av annonseringen så undersöks i denna uppsats hur annon-seringen förändrades i och med skråväsendets avskaffande 1846.Undersökningen inriktar sig på Stockholm under perioden 1840–1870 och använder Stock-holms Dagblad som huvudsaklig källa. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet i en digital kontext : En studie av extra anpassningar i nätbaserade kurser

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sofia Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Tillgänglighet; extra anpassningar; nätbaserad undervisning; distansundervisning; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Studien behandlar specialpedagogiskt stöd i nätbaserad vuxenutbildning. Syftet är att bidra med ökad kunskap om hur man kan möta och stödja eleven för att eftersträva ökad tillgänglighet. LÄS MER

 4. 4. Läkemedelskassation: art och omfattning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofia Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Läkemedelskassation;

  Sammanfattning : I takt med att Sveriges befolkning ökar och lever längre så ökar även användningen och avfallet av läkemedel. Forskare detekterar ständigt nya läkemedelssubstanser i naturen, vilka har visat sig påverka andra organismer. Enligt svensk lag har apoteken skyldighet att hantera de läkemedel som allmänheten av olika orsaker vill kassera. LÄS MER

 5. 5. "Sedan måste jag sitta och vänta tills alla andra har förstått" : En studie om hur skolan bemöter elever med tidiga och extra utvecklade kunskaper inom läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ellinor Lindberg; Michaela Björk; Sofia Almgren; [2016]
  Nyckelord :högpresterande; individualisering; individanpassad undervisning; läs- och skrivinlärning; elever i årskurs 1 och 2;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka hur lärare, elever samt vårdnadshavare upplever att svenskundervisningen i skolan är anpassad efter högpresterande elevers behov. Både kvalitativa och kvantitativa data har samlats in genom intervjuer samt en enkätundersökning. Resultatet visar att viss individanpassad undervisning äger rum. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Lindberg.

Din email-adress: