Sökning: "Sofia Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Sofia Lindberg.

 1. 1. Benchmarking : Den nya budgeten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Larsson; Sofia Staffas Lindberg; Hugo Carlsson; [2017]
  Nyckelord :budgeting; beyond budgeting; benchmarking; rolling forecast; performance measurement; internal benchmarking; external benchmarking.; budget; budgetlös; beyond budgeting; benchmarking; rullande prognoser; målstyrning; intern benchmarking; extern benchmarking;

  Sammanfattning : Titel: Benchmarking - Den nya budgeten Bakgrund: Budget är ett mycket utbrett styrverktyg som under senare år kommit att kritiseras. Kritiken menar på att en budget är för stelbent i en värld som snabbt förändras och att styrverktyg krävs som passar in i dagen förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Från skepsis till succé En diskussion kring processer i körinstudering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Sofia Lindberg; [2016-10-06]
  Nyckelord :Kör; körledare; inlärning; Choir; choir leader; learning;

  Sammanfattning : I want to examine how choir singers describe the experience of the process of the rehearsal of a choir work which has been chosen to be a challenge vocally as well as musically. The questions I want to work with are: What happens in an emotional level with the choir singer during the work? What happens in the choir in a social level? How important is the choir leader as an inspirer? How can you change a choir singer’s negativism regarding to a difficult piece of music? I asked eight members of the choir to answer some questions in a notebook after every rehearsal. LÄS MER

 3. 3. Mobiliseringsmetoder vid en intensivvårdsavdelning- En litteraturstudie

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sofia Karlsson; Annelie Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Critical care; critical care nursing; mechanical ventilation; mobilization; Intensivvård; mobilisering; respirator behandlade patienter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Läkemedelskassation: art och omfattning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofia Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Läkemedelskassation;

  Sammanfattning : I takt med att Sveriges befolkning ökar och lever längre så ökar även användningen och avfallet av läkemedel. Forskare detekterar ständigt nya läkemedelssubstanser i naturen, vilka har visat sig påverka andra organismer. Enligt svensk lag har apoteken skyldighet att hantera de läkemedel som allmänheten av olika orsaker vill kassera. LÄS MER

 5. 5. "Sedan måste jag sitta och vänta tills alla andra har förstått" : En studie om hur skolan bemöter elever med tidiga och extra utvecklade kunskaper inom läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ellinor Lindberg; Michaela Björk; Sofia Almgren; [2016]
  Nyckelord :högpresterande; individualisering; individanpassad undervisning; läs- och skrivinlärning; elever i årskurs 1 och 2;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka hur lärare, elever samt vårdnadshavare upplever att svenskundervisningen i skolan är anpassad efter högpresterande elevers behov. Både kvalitativa och kvantitativa data har samlats in genom intervjuer samt en enkätundersökning. Resultatet visar att viss individanpassad undervisning äger rum. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Lindberg.

Din email-adress: