Sökning: "Sofia Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Sofia Lindberg.

 1. 1. "Jag hinner inte" : En studie kring hur barngruppens storlek påverkar pedagogernas arbetssituation i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Johansson; Sanna Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Barngrupp; Förskollärare; Stor barngrupper; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund Bakgrundskapitlet börjar med historik om hur barngruppsantalet i svensk förskola harförändrats och utvecklats. Under tidigare forskning redogörs det för forskning och litteratur som berör barngruppsstorlekar i förskolan och dess påverkan på förskollärarensarbetssituation. LÄS MER

 2. 2. Benchmarking : Den nya budgeten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Larsson; Sofia Staffas Lindberg; Hugo Carlsson; [2017]
  Nyckelord :budgeting; beyond budgeting; benchmarking; rolling forecast; performance measurement; internal benchmarking; external benchmarking.; budget; budgetlös; beyond budgeting; benchmarking; rullande prognoser; målstyrning; intern benchmarking; extern benchmarking;

  Sammanfattning : Titel: Benchmarking - Den nya budgeten Bakgrund: Budget är ett mycket utbrett styrverktyg som under senare år kommit att kritiseras. Kritiken menar på att en budget är för stelbent i en värld som snabbt förändras och att styrverktyg krävs som passar in i dagen förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Leadership characteristics & top management setup in M&As

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Carolina Almkvist; Sofia Hagström; Samuel Eksmo; Rickard Johansson; Anna Lindberg; Benjamin Strömberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Från skepsis till succé En diskussion kring processer i körinstudering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Sofia Lindberg; [2016-10-06]
  Nyckelord :Kör; körledare; inlärning; Choir; choir leader; learning;

  Sammanfattning : I want to examine how choir singers describe the experience of the process of the rehearsal of a choir work which has been chosen to be a challenge vocally as well as musically. The questions I want to work with are: What happens in an emotional level with the choir singer during the work? What happens in the choir in a social level? How important is the choir leader as an inspirer? How can you change a choir singer’s negativism regarding to a difficult piece of music? I asked eight members of the choir to answer some questions in a notebook after every rehearsal. LÄS MER

 5. 5. Mobiliseringsmetoder vid en intensivvårdsavdelning- En litteraturstudie

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sofia Karlsson; Annelie Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Critical care; critical care nursing; mechanical ventilation; mobilization; Intensivvård; mobilisering; respirator behandlade patienter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Lindberg.

Din email-adress: