Sökning: "Sofia Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Sofia Lundgren.

 1. 1. Fångad i nätet. Om balansen mellan uppkoppling och avkoppling i en digitaliserad värld.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Andersson-Gran; Charlotta Lundgren; [2017]
  Nyckelord :utmattningssyndrom; stress; sociala medier; arbetsrelaterad digital kommunikation; IKT-användning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka olika aspekter av IKT-användning (informations- och kommunikationsteknologi) i relation till stress och utmattning. Datainsamlingen gjordes via en webbaserad enkät. Deltagarna var 348 anställda på sex olika medieföretag i Sverige. 52 % var kvinnor och 48 % män. LÄS MER

 2. 2. Ingen vet en hemlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cerise Kjörning Pfannenstill; Sofia Lundgren; Lovisa Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Earnings management; Jones cash flow modell; kvinnor; periodiseringar; risk; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel INGEN VET EN HEMLIGHET Seminariedatum 2017-01-12 Kurs FEKH89, Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare Cerise Kjörning Pfannenstill, Sofia Lundgren, Lovisa Paulsson Handledare Anna Glenngård Nyckelord Earnings management, Jones cash flow modell, kvinnor, periodiseringar, risk. LÄS MER

 3. 3. Det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor: reellt skydd eller fikonlöv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; hedersrelaterat våld och förtryck; våld mot kvinnor; strukturell diskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor, samt studera hur strukturella ojämlikheter påverkar kvinnors möjligheter till skydd mot denna typ av våld i Sverige. För att uppnå detta syfte behandlas frågor som exempelvis vad hedersrelaterat våld och förtryck är, hur den svenska lagstiftningen på området ser ut samt hur lagstiftningen tillämpas i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Decision Making in an Organization without Managers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Andersson; Sofia Lundgren; [2016-09-20]
  Nyckelord :Decision making; Organization without managers; Distributed leadership; Institutional theory; Social process;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. Från piska till morot - Ett mångfaldsinitiativ från näringslivets perspektiv

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ellen Lehtimäki; Sofia Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Diversity; Diversity Management; Diversity initiatives; Diversity Charter Sweden; Diversity networks;

  Sammanfattning : Diversity Management is a field within organizational research that has grown in popularity due to the acknowledgment in business life. Diversity management has developed from belonging to the ethical field to now being a part of business development. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Lundgren.

Din email-adress: