Sökning: "Sofia Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Sofia Lundgren.

  1. 1. Importance of daily data in long horizon inflation forecasting - a MIDAS approach

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Katrin Ekström; Sofia Lundgren; [2018-02-19]
    Nyckelord :MIDAS; inflation; forecasting;

    Sammanfattning : We examine the accuracy of forecast models for the monthly Euro area inflation, focusing on the MIDAS approach. We compare two mixed frequency models with four low frequency models, using fourteen mixed frequency variables sampled at daily or monthly frequency. LÄS MER

  2. 2. Ingen vet en hemlighet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Cerise Kjörning Pfannenstill; Sofia Lundgren; Lovisa Paulsson; [2017]
    Nyckelord :Earnings management; Jones cash flow modell; kvinnor; periodiseringar; risk; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel INGEN VET EN HEMLIGHET Seminariedatum 2017-01-12 Kurs FEKH89, Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare Cerise Kjörning Pfannenstill, Sofia Lundgren, Lovisa Paulsson Handledare Anna Glenngård Nyckelord Earnings management, Jones cash flow modell, kvinnor, periodiseringar, risk. LÄS MER

  3. 3. Det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor: reellt skydd eller fikonlöv?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sofia Lundgren; [2017]
    Nyckelord :Straffrätt; hedersrelaterat våld och förtryck; våld mot kvinnor; strukturell diskriminering; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor, samt studera hur strukturella ojämlikheter påverkar kvinnors möjligheter till skydd mot denna typ av våld i Sverige. För att uppnå detta syfte behandlas frågor som exempelvis vad hedersrelaterat våld och förtryck är, hur den svenska lagstiftningen på området ser ut samt hur lagstiftningen tillämpas i praktiken. LÄS MER

  4. 4. Vad är det som skapar värde? : En studie av den Schweiziska klockindustrin och dess värdeskapande faktorer

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Sofia Lundgren; Cecilia Starke; [2017]
    Nyckelord :Value creation; Premium products; Watches; Socially constructed value; Hedonistic value and Functional value.; Värdeskapande; Premiumprodukter; Klockor; Socialt konstruerat värde; Hedonistiskt värde och Funktionellt värde;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tiden är en av de äldsta mänskliga konstruktionerna och ett fenomen som människor alltid velat mäta. Detta har människan gjort genom alla tider med hjälp av allt från solur, astronomiska ur till mekaniska ur. LÄS MER

  5. 5. Fångad i nätet. Om balansen mellan uppkoppling och avkoppling i en digitaliserad värld.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Sofia Andersson-Gran; Charlotta Lundgren; [2017]
    Nyckelord :utmattningssyndrom; stress; sociala medier; arbetsrelaterad digital kommunikation; IKT-användning; Social Sciences;

    Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka olika aspekter av IKT-användning (informations- och kommunikationsteknologi) i relation till stress och utmattning. Datainsamlingen gjordes via en webbaserad enkät. Deltagarna var 348 anställda på sex olika medieföretag i Sverige. 52 % var kvinnor och 48 % män. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Lundgren.

Din email-adress: