Sökning: "Sofia Nöjd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Nöjd.

  1. 1. Personal om resurs –En studie om arbetet kring personal & investering i denna resurs på attraktiva arbetsplatser i dagens rankingsamhälle

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sofia Arntsberg; Sara Liljenström; [2015-08-12]
    Nyckelord :Personal; Personalinvestering; Ranking; Rankingsamhälle;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förr behandlades den mänskliga resursen som egendom menarbetssamhället har utvecklats och idag ses personalen i många fall som den viktigaste resursen.Ekonomi innebär att hushålla med begränsade resurser men frågan kan ställas hur det egentligengår det till när företag hushåller med begränsade mänskliga resurser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofia Nöjd.

Din email-adress: