Sökning: "Sofie Strandberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sofie Strandberg.

 1. 1. Småbarnsföräldrars kunskaper om och inställningar till livsmedelstillsatser : En webbenkätstudie bland föräldrar till barn mellan 0-6 år

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Emma Höglund; Sofie Ljungberg; Ludvig Strandberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Livsmedelstillsatser är ett omdiskuterat och kontroversiellt ämne i dagens samhälle. Konsumenter efterfrågar naturliga produkter och ingredienser utan tillsatser men vill samtidigt erbjudas tillgängliga, tilltalande produkter med lång hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Mediekonkurrens och kompetens : En kvalitativ studie över litteracitet och nya medier i en biblioteksmiljö.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Strandberg; [2016]
  Nyckelord :bibliotek; nya medier; litteracitet; läsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett antal bibliotekarier ser på sitt läsfrämjande arbete i förhållande till nya medier. Dessa medier utgörs av tv spel, rollspel, science fiction och andra populär kulturella uttryck samt tillgång till digital media via internet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta treskift : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Melin Strandberg; Anna Oscarsson; Sofie Lindström; [2015]
  Nyckelord :Skiftarbete; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbete inom sjukvården bedrivs dygnet runt, vilket innebär att många sjuksköterskor får arbeta oregelbundna tider. Detta påverkar den biologiska klockan vilket resulterar i försämrad sömn. Försämrad sömn kan i sin tur leda till koncentrat-ionssvårigheter samt stress. Stress kan påverka kroppen både fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 4. 4. When it becomes twins : A study with qualitative method describing how these interviewed parents of twins’ wish to be met by the specialist nurse at Child Health Services

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Ann-Sofie Strandberg; [2010]
  Nyckelord :Child Health Services; expectations; experiences; specialist nurse; twin parents; wish;

  Sammanfattning : The number of twins has increased over the last decades. It’s well described how twin parents have to face several difficulties such as high incidence of premature deliveries, sleep deprivation, social isolation and constant demands of infant twins. LÄS MER

 5. 5. Culpa in contrahendo - En de lege ferenda analys av rätten till skadestånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Strandberg; [2007]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att parterna vid en avtalsförhandling förhandlar på egen risk är en självklar utgångspunkt. Men redan under avtalsförhandlingar kan skadeståndsansvar uppkomma enligt rättsfiguren culpa in contrahendo. Culpa in contrahendo är en sammanfattande beteckning på olika klandervärda beteenden vid avtals ingående. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofie Strandberg.

Din email-adress: