Sökning: "Software business models"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Software business models.

 1. 1. Exhaustion of distributon rights in Open Source licensed software copies. A study on a Right holder's attempt of combining Open Source software with FRAND licensing.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Fathi-Najafi; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The ICT industry is an industry in convergence, where new technology and business models have been introduced. The increasing use of software, both in the product but also as the product has challenged the excluding view of intellectual property. LÄS MER

 2. 2. An Empirical Investigation of the Use of Goal and Process Modelling to Analyze API Ecosystem Design and Usage Workflow

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Feki Bedru; Martina Freiholtz; Stephen Mensah; [2017-06-22]
  Nyckelord :software ecosystem; goal model; process model; API design; workflow;

  Sammanfattning : Grundfos develops different pumps and electronic devices for its customer around the world. Customers who use these products, do so with an application software to access the business assets of the company through an API (Application Programming Interface). LÄS MER

 3. 3. Som handen i handsken : En flerfallsstudie av den praktiska användningen av den agila metoden Scrum

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Samuel Andersson; Edvard Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Scrum; Agile methods; Adaption; Software development; Scrum; Agila metoder; Anpassning; Mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Mjukvaruutveckling är ett unikt svårt område. Dels på grund av den höga förändringstakten inom branschen, men även då en slutprodukt är svår att visualisera innan utvecklingen av produkten har påbörjats. LÄS MER

 4. 4. Open Innovation Strategy: Open platform-based digital mapping; as tools for value creation and value capture : Case study of OpenStreetMap and Google Maps

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Jeffry Leonardo William; Mochamad Rifky Wijaya; [2017]
  Nyckelord :Open innovation; open platform; crowdsourcing; open source software; collaboration; Google maps; OpenStreetMap; Business model.;

  Sammanfattning : Open innovation has been rising in popularity as an alternative to traditional model for organizations to enhance innovation in their products or services. In the past, the innovation processes was time-consuming and costly. LÄS MER

 5. 5. The impact on fuel costs when optimizing speed and weight in a single truck transportation system.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tim Saxman; [2017]
  Nyckelord :Speed optimization; weight optimization; transportation system; green vehicle routing; vehicle routing problem; VRP; GVRP;

  Sammanfattning : Traditionally, route planning in the transportation sector has only focused on minimizing the total distance driven when transporting goods or people. This is often done using software tools since planning the optimal route is a complex task that is hard to solve by hand. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Software business models.

Din email-adress: