Sökning: "Software business models"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Software business models.

 1. 1. Exhaustion of distributon rights in Open Source licensed software copies. A study on a Right holder's attempt of combining Open Source software with FRAND licensing.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Fathi-Najafi; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The ICT industry is an industry in convergence, where new technology and business models have been introduced. The increasing use of software, both in the product but also as the product has challenged the excluding view of intellectual property. LÄS MER

 2. 2. An Empirical Investigation of the Use of Goal and Process Modelling to Analyze API Ecosystem Design and Usage Workflow

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Feki Bedru; Martina Freiholtz; Stephen Mensah; [2017-06-22]
  Nyckelord :software ecosystem; goal model; process model; API design; workflow;

  Sammanfattning : Grundfos develops different pumps and electronic devices for its customer around the world. Customers who use these products, do so with an application software to access the business assets of the company through an API (Application Programming Interface). LÄS MER

 3. 3. Som handen i handsken : En flerfallsstudie av den praktiska användningen av den agila metoden Scrum

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Samuel Andersson; Edvard Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Scrum; Agile methods; Adaption; Software development; Scrum; Agila metoder; Anpassning; Mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Mjukvaruutveckling är ett unikt svårt område. Dels på grund av den höga förändringstakten inom branschen, men även då en slutprodukt är svår att visualisera innan utvecklingen av produkten har påbörjats. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av samarbetsverktyget Copy/Monitor och koordinater i Autodesk Revit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mikael Nordström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Building information modeling (BIM) is widely used in the construction industry today, and is fast becoming the standard for developers planning building projects. Industry leaders in the engineering and architecture business usually have well thought out and efficient ways of working within this field, but with ever increasing competition these companies are forced to continually find ways of streamlining their practices to stay ahead of the competition. LÄS MER

 5. 5. Terrester fotogrammetri med Trimble V10 Imaging Rover - Mätosäkerhet och leveransformat : Test av Trimble V10 Imaging Rover och Trimble Business Center

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Samuel Laurell; [2017]
  Nyckelord :fotogrammetri; trimble v10; trimble business center; mätosäkerhet; punktmoln; panoramabilder; 3D-modeller; filformat;

  Sammanfattning : De vanligaste metoderna för insamling av geografisk information är idag genom GNSS och totalstation eller via traditionell fotogrammetri och laserskaning. Trimble V10 Imaging Rover är ett instrument som består av 12 kalibrerade kameror med skanningsfunktion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Software business models.

Din email-adress: