Sökning: "Sollentuna centrum"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sollentuna centrum.

 1. 1. Enkelt avhjälpta hinder : En jämförande tillgänglighetsstudie mellan två centrum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Rebecca Stenberg; [2014]
  Nyckelord :Enkelt avhjälpta hinder; Tillgänglighet; Utredning; Handikappolitik; Sollentuna centrum; Grand Samarkand; Plan- och bygglagen;

  Sammanfattning : Rapporten är en utredning av tillgängligheten (enkelt avhjälpta hinder) för fem olika delområden i Sollentuna C. i Stockholm som jämförs mot motsvarande delområden i shoppingcentrumet Grand Samarkand i Växjö. De utvalda delområdena jämförs i ett tillgänglighetsperspektiv för att utredas om de är tillgängliga eller inte. LÄS MER

 2. 2. Förorten som blandstad. Ett planförslag kring urbanitetsskapande förnyelse av Rotebro centrum, Sollentuna kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Andreas Mayor; [2012]
  Nyckelord :Blandstad; förort; urban karaktär; trivsel; trygghet; levande;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet behandlar hur en typisk förortsmiljö, Rotebro centrum i Sollentuna kommun, med hjälp av rådande blandstadsidéer kan utvecklas till att bli en miljö som präglas av blandade och integrerade funktioner. Med utgångspunkt i kommunens översiktsplan tas ett gestaltningsförslag fram med hjälp av rådande teori. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Sollentuna centrum

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Emma Dahlstrand; Anders Egilsson; Oskar Jansson; Tomas Ringdén; [2011]
  Nyckelord :kritiska förhållanden; CFD; effektutveckling; brand; Sollentuna centrum; Brandteknisk riskvärdering; utrymning; personsäkerhet; Simulex; Detact QS; @Risk.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is written as a part of the course Fire Safety Evaluation at Lund University. The purpose of the report is to evaluate the fire safety of Sollentuna centrum. Sollentuna centrum is a mall north of Stockholm that has 18 000 to 19 000 customers per day. The focus is mainly on evacuation and human safety. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sollentuna centrum.

Din email-adress: