Sökning: "Sounia Barsoum"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sounia Barsoum.

  1. 1. Neurodidaktik och matematik : En litteraturstudie om neurodidaktikens betydelse för matematikundervisningen

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Lena Björkhagen; Sounia Barsoum; [2011]
    Nyckelord :Educational Neuroscience; Mathematics; Numeracy; Literacy; Neurodidaktik; matematik; hjärnforskning;

    Sammanfattning : Ämnet neurodidaktik bygger på hjärnforskning och etablerade teorier inom det pedagogiska området. Syftet med vår studie är att dra slutsatser av de rön vi finner inom hjärnforskningen som studerar hur hjärnan fungerar i inlärningssammanhang. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sounia Barsoum.

Din email-adress: