Sökning: "Space syntax"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Space syntax.

 1. 1. Att mötas på mitten - En studie om stadsläkning för ökad integration

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Victoria Alstäde; [2018]
  Nyckelord :Stadsläkning; segregation; integration; performativitet; urbanmorfologi; stadsform; Space syntax; fysisk planering; barriär; stadsplanering;

  Sammanfattning : I Stockholms ytterstad präglas många stadsdelar av områdessegregation, där de socioekonomiska förutsättningarna till stor omfattning skiljer sig från område till område. I den fysiska planeringen har få storskaliga insatser genomförts för att förändra denna struktur, då arkitektur och sociala frågor har kopplats samman först på senare tid. LÄS MER

 2. 2. Lokaler i gatuplan - Förutsättningar och samspel med stadsrummet : Ett gestaltande arbete om rumsintegration & interaktion

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Niki Sandström; Lisa Marklinder; [2018]
  Nyckelord :lokaler i gatuplan; stadsrummet; interaktion; yttre faktorer; attraktorer; space syntax; rumslig integration;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete avser en kombination av utredande arbete och gestaltande förslag. Det utredande arbetet syftar till att analysera stadsrummets strukturella samt lokala förutsättningar för framgångsrika lokaler i gatuplan. LÄS MER

 3. 3. Universalspråket : Deleuzes semiotik och åtbördsspråket

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Patrik Nordell; [2018]
  Nyckelord :universal language; movement-image; affection; cognitive linguistics; sensorimotor perception; sign language and semiotics;

  Sammanfattning : In fact, as far as I know, linguists and philosophers of language have never really looked at the universal language. Instead, they frame a “universal language” that is based on the premise of the majoritarian languages. LÄS MER

 4. 4. Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för förskoleverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Viktoria Henningsson; Erica Miller; [2017]
  Nyckelord :Användning; Fysisk inomhusmiljö; Planering; Utformning;

  Sammanfattning : Många barn tillbringar större delen av sitt vardagsliv i förskolans inomhusmiljö, därför är det viktigt att miljön är anpassad för förskoleverksamheten. Det är betydelsefullt att det sociala livet på förskolan och den fysiska inomhusmiljön samspelar. LÄS MER

 5. 5. A Spatial Syntax for Perceived Safety in Urban Environments : for Application in Urban Planning

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Nore Ottenby; [2017]
  Nyckelord :GIS; space syntax; perceived safety; urban planning; axial map; viewshed; GIS; space syntax; trygghet; stadsplanering; axialkarta; viewshed;

  Sammanfattning : Perceived safety is an important aspect of urban planning and is generally treated as an objective account of the personal sense of safety of each individual. The subject is inherently diffuse and therefore problematic to understand and evaluate in its entirety. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Space syntax.

Din email-adress: