Sökning: "Space syntax"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Space syntax.

 1. 1. Velayat park : En plats för gränsöverskridande möten mellan människor med olika socioekonomisk status

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Hamon Abbasi; [2017]
  Nyckelord :Brownfield; persian gardens; qanats; urban planning; urban form; urban development; urban landscape; identity; green space; public space; socio-economic problems; Urban form; urbanmorfologi; stadsplanering; identitet; socioekonomi; Space syntax; Iran; Teheran; persisk trädgård; park;

  Sammanfattning : Tehran, the capital of Iran has undergone major urbanization in the last century, which has caused uncontrollable urban growth. Poor regulation and control of this growth has given rise to environmental problems including high air and water pollution. LÄS MER

 2. 2. Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för förskoleverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Viktoria Henningsson; Erica Miller; [2017]
  Nyckelord :Användning; Fysisk inomhusmiljö; Planering; Utformning;

  Sammanfattning : Många barn tillbringar större delen av sitt vardagsliv i förskolans inomhusmiljö, därför är det viktigt att miljön är anpassad för förskoleverksamheten. Det är betydelsefullt att det sociala livet på förskolan och den fysiska inomhusmiljön samspelar. LÄS MER

 3. 3. A Spatial Syntax for Perceived Safety in Urban Environments : for Application in Urban Planning

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Nore Ottenby; [2017]
  Nyckelord :GIS; space syntax; perceived safety; urban planning; axial map; viewshed; GIS; space syntax; trygghet; stadsplanering; axialkarta; viewshed;

  Sammanfattning : Perceived safety is an important aspect of urban planning and is generally treated as an objective account of the personal sense of safety of each individual. The subject is inherently diffuse and therefore problematic to understand and evaluate in its entirety. LÄS MER

 4. 4. Die Kunst der Kürze : Zu den Auswirkungen der Sprachknappheit auf die narrativen Elemente “Zeit” und “Raum” in Stephan Groetzners So ist das

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tyska

  Författare :Natasa Vukelic; [2017]
  Nyckelord :Stephan Groetzner; So ist das; Sprachkürze; Sprachknappheit; Raum; Zeit; Absurdismus; Narratologie; Narrativität; Momentaufnahmen; Sequenzialität; Roman; erzählen wie Comics; filmisches Schreiben; Zeitraffer;

  Sammanfattning : Stephan Groetzner is a contemporary German writer whose book So ist das is said to be mysterious— the novel surprises with its conciseness as well as the mix of an unusual, almost poetic form and a simple syntax. It thus opens the doors to various interpretations. LÄS MER

 5. 5. Socialt hållbar stadsutveckling : Verktyg och svårigheter för praktisk tillämpning i kommunal planering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Eva Englid; [2017]
  Nyckelord :Social sustainability; socially sustainable urban development; sustainability tools; municipal planning; strategic planning; Social hållbarhet; socialt hållbar stadsutveckling; hållbarhetsverktyg; kommunal planering; strategisk planering;

  Sammanfattning : Inom forskningen har social hållbarhet blivit allt mer uppmärksammat som en allt viktigare del för att skapa framtidens hållbara samhälle. Det finns en viss samsyn kring vad som behövs prioriteras för att främja social hållbarhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Space syntax.

Din email-adress: