Sökning: "Special Operations"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Special Operations.

 1. 1. Rektor som demokratibedömare : Rektorers strategiska beslutsfattande och förhållningsättangående politiska partier i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Albin Hellström; [2018]
  Nyckelord :Rektor; politiska partier; korstryck; värdegrund; värdekonflikter;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and describe how principals in Swedish schools handle the issue concerning the participation of political parties. I want to find out a) What factors are the most  important  accordning  to  principals  when  deciding  if  political  parties  and/or  political  youth associations should be allowed in to schools or not? What are their positions on the issue? b) What does  the  process  look  like  when  schools  decide  to  invite  political  parties  and/or  political  youth associations? Who is responsible for inviting the politicians? c) How do principals view the new addition to the school law? How will it affect their work situation in the future?The study is qualitative and based on semi-structured interviews with seven principals from different schools in and around central Sweden. LÄS MER

 2. 2. Establishing a Swedish business in Poland Studying institutional and rational aspects of internationalization in the case of Build AB, a Swedish construction company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Flisak; [2017-07-05]
  Nyckelord :Internationalization; Sweden; Poland; Business environment; Special economic zones; insecurity; Pressure; Institutional entrepreneurship;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Specialoperation som begrepp : Skiljer sig definitionen beroende på vilket lands operationer som studerats?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Mine Bulus; [2017]
  Nyckelord :Specialoperation; specialförband; definition; begreppsförvirring; Harry Yarger;

  Sammanfattning : Since the 1980s there has been an increase in the use of  special operations  and special forces. Although some theorists would say that the use of special operation is as old as the art of war, the scientific study in this subject is not extensive. LÄS MER

 4. 4. McRavens teori - nyckeln till framgång eller vägledande principer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Karolina Wahlgren; [2017]
  Nyckelord :Specialoperationer; relativ överlägsenhet; McRaven; Prelim; Deadstick;

  Sammanfattning : Along with the development of today’s warfare the use of special operations as an overall asset has increased. Due to this, the request for scientific built theory has also increased. One of the most cited theories of special operations is developed by William McRaven. LÄS MER

 5. 5. Hur kan fysioterapeuter i grundskolan påverka barns hälsa? : En kvalitativ intervjustudie som undersöker pediatriskt verksamma fysioterapeuters uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carol Levacic; Michaela Funnell; [2017]
  Nyckelord :perception; physical therapy; primary school; qualitative method; school health services; fysioterapi; grundskola; kvalitativ metod; skolhälsovård; uppfattningar;

  Sammanfattning : Background: Primary and secondary school children can carry a variety of different health related problems, whereas inactivity is one of them. In spite of this, the representation of physiotherapists within the school system is low. Research examining how school-based physiotherapists could affect school children’s health is yet to be presented. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Special Operations.

Din email-adress: