Sökning: "Special Operations"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Special Operations.

 1. 1. Establishing a Swedish business in Poland Studying institutional and rational aspects of internationalization in the case of Build AB, a Swedish construction company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Flisak; [2017-07-05]
  Nyckelord :Internationalization; Sweden; Poland; Business environment; Special economic zones; insecurity; Pressure; Institutional entrepreneurship;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Specialoperation som begrepp : Skiljer sig definitionen beroende på vilket lands operationer som studerats?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Mine Bulus; [2017]
  Nyckelord :Specialoperation; specialförband; definition; begreppsförvirring; Harry Yarger;

  Sammanfattning : Since the 1980s there has been an increase in the use of  special operations  and special forces. Although some theorists would say that the use of special operation is as old as the art of war, the scientific study in this subject is not extensive. LÄS MER

 3. 3. McRavens teori - nyckeln till framgång eller vägledande principer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Karolina Wahlgren; [2017]
  Nyckelord :Specialoperationer; relativ överlägsenhet; McRaven; Prelim; Deadstick;

  Sammanfattning : Along with the development of today’s warfare the use of special operations as an overall asset has increased. Due to this, the request for scientific built theory has also increased. One of the most cited theories of special operations is developed by William McRaven. LÄS MER

 4. 4. Hur kan fysioterapeuter i grundskolan påverka barns hälsa? : En kvalitativ intervjustudie som undersöker pediatriskt verksamma fysioterapeuters uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carol Levacic; Michaela Funnell; [2017]
  Nyckelord :perception; physical therapy; primary school; qualitative method; school health services; fysioterapi; grundskola; kvalitativ metod; skolhälsovård; uppfattningar;

  Sammanfattning : Background: Primary and secondary school children can carry a variety of different health related problems, whereas inactivity is one of them. In spite of this, the representation of physiotherapists within the school system is low. Research examining how school-based physiotherapists could affect school children’s health is yet to be presented. LÄS MER

 5. 5. Cyber Warfare and Jus in Bello - The Regulation of Cyber 'Attacks' under International Humanitarian Law

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Bills; [2017]
  Nyckelord :international humanitarian law; folkrätt; public international law; internationell humanitär rätt; jus in bello; conduct of hostilities; krigsföring; protection of civilians; skydd av civila; cyber; cyber warfare; cyberkrigsföring; cyber attacks; cyberattacker; cyber operations; cyberoperationer; Geneva Conventions; Genèvekonventionerna; Additional Protocol; Tilläggsprotokollen; Tallinn Manual; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning cyberkrigsföring regleras av den internationella humanitära rätten. Särskild vikt läggs vid hur begreppet ”attack” i Tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna ska tolkas i förhållande till cyberoperationer (en. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Special Operations.

Din email-adress: