Sökning: "Sportjournalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Sportjournalistik.

 1. 1. "Alla kan ju inte vara Janne Josefsson" : En kvalitativ studie om publikens förväntningar på objektivitet i sportjournalistik.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Objektivitet; sportjournalistik; publiken; förväntningar; uses and gratifications; soft news och hard news;

  Sammanfattning : Objektivitet anses vara en central del av journalistik i en demokratisk och västerländsk värld, som bör vara ett vägledande ideal för de yrkesverksamma i deras arbete med att samla och presentera information. Deras professionella uppgifter består bland annat av att återge en sann bild av verkligheten, att visa lojalitet mot medborgare samt att vara opartiska och oberoende. LÄS MER

 2. 2. Blod, svett och tårar : en kvalitativ undersökning om hur menstruation porträtteras inom sportjournalistiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Mattias Wallenius; My Öst Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :mens; sport; tabu; sportjournalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur svensk sportjournalistik behandlar ordet “mens” och hur menstruationstabut ter sig i rapporteringen. Materialet omfattar 97 artiklar publicerade i Aftonbladet, Expressen, Svenska dagbladet och Dagens nyheter som sträcker sig från år 1995 till 2016. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga sportjournalister på frammarsch? : En jämförande kvantitativ innehållsanalys av Sportbladets kvinnliga journalisters utrymme och innehåll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Marcus Titus; Jonathan Doss; [2017]
  Nyckelord :sportjournalistik kvinnor;

  Sammanfattning : This study's purpose is to examine how female sportswriters representation in physical space and as regards content has evolved over a period of ten years in the Swedish tabloid Aftonbladets sports printed supplement Sportbladet. The history of female sportswriters in press all over the world seems to have been largely outnumbered despite the fact that the practitioners of sports is very similar numerically. LÄS MER

 4. 4. Damernas OS-år - syns det även i rapporteringen? : En kvantitativ- och kvalitativ innehållsanalys av Sportbladets bildinnehåll under OS i Rio de Janeiro 2016

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Sjöberg; Andreas Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Bildjournalistik; genus; sportjournalistik; Sportbladet; Olympiska spelen.;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Herrarna har länge dominerat i idrottsvärlden och samma har även gällt inom sportjournalistiken. Förr var kvinnor inte tillåtna att idrotta och det blev stora diskussioner när de fick ta plats i sportens värld och även när de fick ta plats i tidningsspalterna (Larsson, 2003:4). LÄS MER

 5. 5. Ryska skurkar och Norska hjältar. : En semiotisk bildanalys av rapporteringen kring Ryska och Norska dopningskandaler under 2016.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Julia Degerfält; [2017]
  Nyckelord :Semiotik; representation; dopning; dopningskandal; idrott; sportjournalistik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att söka identifiera skillnader och likheter i representation av norska och ryska idrottare i svensk press, utifrån hur de olika nationaliteterna representeras i bild. Frågeställningar: Hur representeras Ryska och Norska idrottare i samband med dopningskandaler och vilken skillnad finns i representationen av dessa? Om och på vilka sätt skiljer sig representationen åt mellan Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet? Metod: Semiotisk bildanalys Material: Fyra artiklar om norska idrottare och fyra artiklar om ryska idrottare publicerade under 2016. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sportjournalistik.

Din email-adress: