Sökning: "Sportjournalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Sportjournalistik.

 1. 1. Sportjournalistik och genus : en kvantitativ och kvalitativ analys av gestaltningen av kvinnor och män i Sportbladet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Patrik Lundin; Sara Adolfson; [2018]
  Nyckelord :Gender; sports journalism; qualitative; quantitative; Sportbladet; framing;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how a Swedish sports tabloid represented male and female athletes in headlines and preambles from a gender perspective. Furthermore, the study also analyzed how much coverage each gender got in Sportbladet, which was the chosen tabloid on which we conducted our study. LÄS MER

 2. 2. Nyhetsvärdering inom sportjournalistik : En kvantitativ innehållsanalys av Dagens Nyheters och Aftonbladets sportsidor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Adam Borg; Carl Wickström; [2018]
  Nyckelord :Sport; journalistik; Dagens Nyheter; Aftonbladet; genus; fotboll; ishockey;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine similarities and differences between how two Swedish newspapers value its content and what kind of news is published on the sport pages. Our method in this study was a quantitative content analysis where we analyzed 560 articles from the newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. LÄS MER

 3. 3. Starka skidtjejer, men inga killar – bara herrar : Svensk skidpress bevakning av den svenska cupen i längdskidåkning ur ett jämställdhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lukas Johansson; Alfred Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Cross country skiing; gender equality; trivialization; infantilization; qualitative text analysis; quantitative content analysis; sports journalism; media; Längdskidåkning; jämställdhet; genus; trivialisering; infantilisering; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ textanalys; sportjournalistik; idrott; journalistik; medier;

  Sammanfattning : We studied close to 100 articles about the Swedish cup in cross country skiing, published by the three media outlets that cover the entire series; www.sweski.com , www.langd. LÄS MER

 4. 4. "Alla kan ju inte vara Janne Josefsson" : En kvalitativ studie om publikens förväntningar på objektivitet i sportjournalistik.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Objektivitet; sportjournalistik; publiken; förväntningar; uses and gratifications; soft news och hard news;

  Sammanfattning : Objektivitet anses vara en central del av journalistik i en demokratisk och västerländsk värld, som bör vara ett vägledande ideal för de yrkesverksamma i deras arbete med att samla och presentera information. Deras professionella uppgifter består bland annat av att återge en sann bild av verkligheten, att visa lojalitet mot medborgare samt att vara opartiska och oberoende. LÄS MER

 5. 5. Blod, svett och tårar : en kvalitativ undersökning om hur menstruation porträtteras inom sportjournalistiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Mattias Wallenius; My Öst Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :mens; sport; tabu; sportjournalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur svensk sportjournalistik behandlar ordet “mens” och hur menstruationstabut ter sig i rapporteringen. Materialet omfattar 97 artiklar publicerade i Aftonbladet, Expressen, Svenska dagbladet och Dagens nyheter som sträcker sig från år 1995 till 2016. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sportjournalistik.

Din email-adress: