Sökning: "Standardized approach"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden Standardized approach.

 1. 1. Finns ett samband mellan hållbarhetsrapportering och företagsvärde? : En kvantitativ studie på 92 företag i Sverige, Norge, Finland och Danmark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Lindbom; Jonathan Nåvik; [2018]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; GRI; Corporate Value; Shareholder Perspective; Hållbarhetsrapportering; GRI; företagsvärde; aktieägarperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan företags hållbarhetsrapportering i enlighet med GRIs riktlinjer G4 och företagsvärdet. Metod: Studien har sin utgångspunkt från den positivistiska forskningsfilosofin och tillämpar en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande aktiviteter online : En kvalitativ studie om kunders upplevelse på e-handelsplattformar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Andrea Asplin; Louise von Sterneck; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; value-adding activities; customer value; fashion industry; E-handel; värdeskapande aktiviteter; kundvärde; modebranschen;

  Sammanfattning : Background: Even though the fashion industry has grown to become one of the most digitized and consumed industries in the world, it seems to be an issue for physical fashion companies to break through within ecommerce. This is due to the lack of ability for physical companies to adapt to the digital development and the changing customer behavior prevailing on the internet. LÄS MER

 3. 3. Direct Material Safety Stock Standard - A Study at IKEA Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Safety stock; safety time; safety stock under MRP; inventory control; Combining safety stock and safety time; decision support framework; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Direct Material Safety Stock Standard Authors: Oscar Gustavsson, Oskar Strömberg Supervisors: Gustaf Lilja, IKEA Industry Eva Berg, Division of Industrial management and logistics, Lund University Contribution: This thesis has been a complete elaboration between the two authors. Each author has been involved in every part of the process. LÄS MER

 4. 4. Att vara flexibel i metoden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anton Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :frivårdsinspektörer; standardiserade metoder; handlingsutrymme; professionalitet; Kriminalvård;

  Sammanfattning : Rasmusson, A & Sjöholm, T. Att vara flexibel. En inblick i standardiserade metoders påverkan på frivårdsinspektörer. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Nya informationskravet i revisionsberättelsen hos företag av allmänt intresse - kommunikativt eller symboliskt värdebidrag? : En kvalitativ studie av banker och kreditmarknadsinstitut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Thörnäs; Elvira Stehn; [2018]
  Nyckelord :Förväntningsgap; Informationsgap; Revisorsproffesion; Revisionsberättelse; Värdebidrag; Kommunikativt värde; Symboliskt värde och Informationskrav;

  Sammanfattning : Examensarbetet avhandlar hur den historiskt kritiserade revisionsberättelsens utformning och värdebidrag har påverkats efter införandet av det nya informationskravet RevR701. Det nya informationskravet innehåller rapporteringskrav om vad som benämns som annan information respektive särskilt betydelsefulla områden för revisionen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Standardized approach.

Din email-adress: