Sökning: "Stefan Carlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stefan Carlström.

  1. 1. Hjälpa eller Stjälpa? Konsumentens förhållningssätt gentemot ekologiska kläder och informationens betydelse för skapandet av ett beteende.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Malin Engblom; Olivia Borsos; Stéphanie Carlström; [2009]
    Nyckelord :ekologiska kläder; konsumtion; information och beteende; Trade; Handel; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Hjälpa eller Stjälpa? - Konsumentens förhållningssätt gentemot ekologiska kläder och informationens betydelse för skapande av ett beteende. Universitet: Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Stefan Carlström.

Din email-adress: