Sökning: "Stephen King"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Stephen King.

 1. 1. Vad är vi rädda för? : En jämförande semiotisk innehållsanalys av antagonisten i två versioner av filmen “IT”

  L3-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Johnsson; Amanda Friberg; [2018]
  Nyckelord :Semiotik; IT; Pennywise; skräck; innehållsanalys; Stephen King; antagonist;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra framställningen av skräck i originalversionen och nyinspelningen av skräckfilmen IT. Med en semiotisk innehållsanalys analyserar vi framställningen av antagonisten och effekter i valda scener från båda filmerna. Materialet som studeras är fem nyckelscener från respektive version. LÄS MER

 2. 2. Från Mister Yummy till Herr Mums : Översättning med kommentar: bildspråk i en novell av Stephen King

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Elin Engström; [2017]
  Nyckelord :Imagery; descriptive translation studies; polysystem theory; Stephen King; Bildspråk; DTS; polysystemteori; Stephen King;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för översättningen av en novell skriven av Stephen King. Förutsättningar för vald översättningsprincip är polysystemteori, deskriptiv översättningsvetenskap, tänkt målgrupp och resultatet av en stilanalys av källtexten där en riklig förekomst av bildspråk tydliggjordes. LÄS MER

 3. 3. Den monstruösa kvinnokroppen: En feministisk studie av filmen Carrie (1976) och den nyproducerade versionen från 2013

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linnéa Saaranen; [2016-04-05]
  Nyckelord :Carrie; taboo; feminist film theory; menstruation; The Monstrous-Feminine;

  Sammanfattning : This essay analyses Brian De Palma and Kimberly Pierce’s adaption of Stephen King’s Carrie. The aim is to examine how the adolescent bleeding female body is visually encoded in these two different adaptions of the story because of the visual taboo that characterizes the female body and menstruation in films and in our society. LÄS MER

 4. 4. Vem, hur, vad och varför? : En narratologisk analys av Stephen Kings skräckroman Dimman

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; [2016]
  Nyckelord :Stephen King; Dimman; Narratologi; Narratologisk analys; The Mist; Narratology; Rimmon - Kenan; Vulovic;

  Sammanfattning : This essays content is about a narratological analysis of “The Mist”, written by Stephen King, with a focus on who, how, and what in relationship with the story. It also contains a deeper analysis on chosen characters and the meaning behind them. The analysis also takes a look on why King has chosen to use them and their specific details. LÄS MER

 5. 5. Den hotfulla kvinnan : En komparativ analys av kvinnliga karaktärer i Drottningens Juvelsmycke och Lilla Stjärna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Nathalie Schröder; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den hotfulla kvinnan är en tidlös karaktär, som i skiftande roller har uppträtt inom litteraturen, så som Medea i skildringen av Euripides eller Carrie av Stephen King.  Syftet med denna uppsats är att undersöka skildringen av hotfulla kvinnor i Lilla Stjärna och Drottningens Juvelsmycke. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Stephen King.

Din email-adress: