Sökning: "Stora"

Visar resultat 6 - 10 av 15876 uppsatser innehållade ordet Stora.

 1. 6. Förutsättningar för implementation av IoT-teknologi - En fallstudie om organisatoriska och tekniska förutsättningar vid implementation av IoT-teknologi

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ludvig Holmgren; Niclas Svensson; [2018-06-29]
  Nyckelord :Internet of things; Big data; Organisatoriska förutsättningar; Tekniska förutsättningar;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) has expanded radically in recent years. The combination ofcloud technology and IoT technology has opened up new business opportunities fororganizations, especially in the manufacturing industry. At the same rate as the number ofIoT components increases, heterogeneity and complexity of data also increase. LÄS MER

 2. 7. Företag och hållbarhetschefen - vilken funktion har de globala målen och Agenda 2030?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Bratic; Caroline Ferning; [2018-06-29]
  Nyckelord :Globala hållbarhetsmålen; Hållbarhetschef; Globala målen; Hållbarhetsavdelningen; Hållbar utveckling; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen står inför stora globala utmaningar. Koldioxidutsläppen förväntas öka och ekosystem och dess tjänster är hotade på grund av överexploatering till följd av mänsklig påverkan, vilket i sin tur leder till ökad fattigdom. LÄS MER

 3. 8. Rätten till marken. Vad finns under ytan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Dennis Sako; [2018-06-26]
  Nyckelord :Platskänsla; rätten till mark; hållbarhet; utveckling; rättigheter;

  Sammanfattning : Till följd av en omfattande ekonomisk tillväxt i framför allt Kina och Indien så har efterfrågan på metaller och mineraler ökat kraftigt på senare år. För svensk gruv – och mineralnäring som under decennier erfarit en distinkt nedgång har utvecklingen satt igång en extensiv tillväxt. LÄS MER

 4. 9. Inte bara att släppa ratten. Autonoma fordons sociala effekter på Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :David Hasselberg; Philip Lindén; [2018-06-26]
  Nyckelord :Autonoma fordon; geografisk tillgänglighet; sociala effekter; transportrelaterad social exkludering; Göteborgs stad;

  Sammanfattning : Autonoma fordon (AF) kan komma att innebära stora förändringar för hur människor reser. Tekniken finns snart på våra gator, men trots detta är det många aspekter av den som fortfarande är oklara. LÄS MER

 5. 10. Hur 3PLs kan skapa värde genom sitt tjänsteutbud - En studie som undersöker köpare av tredjepartslogistik och deras syn på värdeskapande aktiviteter inom sjötransport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Hallberg; Rickard Säterö; [2018-06-26]
  Nyckelord :Third-Party Logistics; 3PL; Outsourcing; Strategic Partnerships; Trends in Freight Forwarding; Logistics Services; Purchasing; Value-adding;

  Sammanfattning : Priset har länge varit en central del i valet av 3PL-aktör, vilket resulterat i en hårt prispressadbransch. Låg marginal har i sin tur medfört problematisering i att tillföra nya innovationer inombranschen. För att bryta denna onda cirkel måste 3PL-aktörer skapa värde till deras kunder föratt rättfärdiga ett högre pris. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Stora.

Din email-adress: